Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymru yn Fenis 2003-2009

Cymru yn Fenis 2003-2009

Bu cynrychiolaeth gan Gymru ymhob Biennale er 2003. Dyma grynodeb o'r arddangosfeydd:

2003

Dewiswyd gwaith gan bedwar artist (Simon Pope, Cerith Wyn Evans, Bethan Huws a Paul Seawright) am yr arddangosfa gyntaf Cymru yn Fenis.

2005

Yn yr arddangosfa yn Ex-Birreria Giudecca, Rhywle arall, cyflwynwyd gwaith gan Peter Finnemore, Laura Ford a Paul Granjon. Hefyd roedd preswylfa gan yr artist, Bedwyr Williams, o'r enw Basta (Digon). Roedd yn ganlyniad i bartneriaeth rhwng Cymru yn Fenis a Chywaith Cymru.

2007

Yn 'Ac felly y mae' cafwyd gwaith gan Heather ac Ivan Morrison, Richard Deacon a Merlin James. 2007 oedd y flwyddyn pan ddefnyddiwyd safle Ex-Birreria i'w eithaf.

2009

Dyddiau Du gan John Cale. Lleolwyd y gosodiad sain a ffilm ar bum sgrin a barhâi am 46 munud yn Capannone 1 ar y safle.

2011

Tim Davies. Sefydlwyd Cymru Fenis mewn lleoliad newydd, y Ludoteca yn ardal Castello ar ben y Via Garibaldi rhwng y Giardini a'r Arsenale. Cadarnhawyd mai’r Ludoteca fydd lleoliad Arddangosfa Cymru yn Fenis.

Cymru yn Fenis 2003-2009
Cymru yn Fenis 2013

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245