Cyngor Celfyddydau Cymru | Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

Fe wnaethom ofyn i ArtWorks Cymru greu Egwyddorion Ansawdd i ni.

Dechreuodd y daith i greu'r egwyddorion yma gyda thrafodaeth fawr yng Nghaerfyrddin. Fe ofynnwyd llawer o gwestiynau -

  • Beth mae 'ansawdd' yn ei olygu pan fyddwch yn creu gwaith gyda phobl?
  • Sut fyddwn ni'n gwybod pan fyddwn yn gweld / teimlo / clywed ansawdd?
  • Beth sydd angen i ni ei wneud i sicrhau ansawdd?

Nid oedd gennym mewn gwirionedd fframwaith i'n helpu i strwythuro ein sgwrs. Ond nawr, bydd yr egwyddorion hyn yn rhoi ffordd i siarad am ansawdd y gall pawb sy'n gwneud celfyddydau cyfranogol ei ddefnyddio.

I weld yr egwyddorion yn eu cyfanrwydd, ewch i wefan ArtWorks Cymru.

Llun isod: Baner gan Robyn Woolston, Streic Penrhyn.

Egwyddorion Ansawdd ArtWorks Cymru

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245