Cyngor Celfyddydau Cymru | Tate Exchange

Tate Exchange

Gosod celf a chreadigrwydd yng nghalon addysg

IMG_3909

Mae Cymru'n arwain y ffordd gyda chynllun dysgu creadigol arloesol, sy'n gosod celf a chreadigrwydd yn ganolog i addysg ac yn trawsnewid dulliau addysgu ar draws y cwricwlwm.

I ddangos hyn, dewiswyd 32 o'r ysgolion creadigol arweiniol i gymryd rhan yn Tate Exchange. Bydd y sefydliad rhyngwladol Creativity, Culture and Education (CCE), aelod cyswllt y Tate Exchange, yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno'r gweithgaredd trwy gydol yr wythnos.

Bydd yr wythnos hon yn adlewyrchu effaith gadarnhaol y cynllun hwn ar ysgolion, athrawon, disgyblion a'r artistiaid dan sylw. Bydd ymwelwyr yn mynd ar daith drwy 'Bum Arfer Creadigol y Meddwl' - yr addysgeg addysgu bwrpasol sy'n sail i'r rhaglen ddwys ac uchelgeisiol hon.

Mae hon yn rhaglen sydd eisiau newid a gwelliant yn ein hysgolion i gyd, gan roi cyfle inni ailfeddwl am y ffordd yr ydym yn edrych ar y rôl y mae creadigrwydd yn ei chwarae ym mywydau ein pobl ifanc a’i chefnogi. Wrth wraidd y cynllun mae’r gred: i feithrin gallu dysgu plant yng Nghymru, mae angen i addysg gelfyddydol, gyfoethog fod yn ganolog i brofiad ysgol pob dysgwr.

Hyd yn hyn, mae mwy na 40,000 o ddisgyblion o 548 o ysgolion yng Nghymru wedi elwa o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sy'n rhan o raglen £20 miliwn a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau - cynllun gweithredu ar gyfer Cymru 2015 -2020.

olwyn CREATIVE-LEARNING-TA DCTC-CLTA
Arferion Creadigol y Meddwl TATE: Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau Dysgu Creadigol

Tate-ysgol-deganwy

Ysgolion Creadigol Arweinol: Ysgol Deganwy

Dull creadigol o ddatblygu'r Gymraeg a diwylliant

tate-ysgol-cedewain

Ysgolion Creadigol Arweiniol: Ysgol Cedewain

Cynllun arloesol yn gwella sgiliau academaidd a chymdeithasol

Tate-ysgol-cribarth

Ysgolion Creadigol Arweiniol: Ysgol Y Cribarth

Dull creadigol o ymdrin â llythrennedd a rhifedd

tate-ysgol-gogarth

Ysgolion Creadigol Arweiniol: Ysgol y Gogarth

Cymllun dysgu creadigol yn gwella sgiliau academaidd a chymdeithasol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245