Cyngor Celfyddydau Cymru | Ewch i Weld

Ewch i Weld

Beth yw Ewch i Weld?

Cynllun yw Ewch i Weld sy'n ariannu ymweliadau i ddigwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gall digwyddiadau gynnwys ymweliadau a pherfformiadau ac arddangosfeydd neu ymweliadau er mwyn gweld gweithwyr celfyddydol proffesiynol wrthi'n datblygu a chreu eu gwaith.


Pwy all ymgeisio?

Gall ysgolion ymgeisio am grantiau untro bychain hyd at £1,000 ac fe gânt benderfyniad o fewn 6-8 wythnos. Gallwn dalu hyd at 90% o gostau'r profiad.

Gallwch weld pwy sydd eisoes wedi elwa o'r gronfa Ewch i Weld yn yr astudiaethau achos sydd ar waelod y dudalen hon.

Ewch i Weld: Gweithgaredd Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf

O 11 Tachwedd 2017 bydd cyllid Ewch i Weld hefyd ar gael i ysgolion gael gafael ar brofiadau creadigol ar gyfer eu dysgwyr, fel rhan o weithgaredd addysgol ystyrlon sy'n ymwneud â chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Gall ysgolion wneud cais am hyd at £1,000 ar unrhyw adeg yn y flwyddyn a byddant yn cael penderfyniad o fewn tair wythnos. Byddwn yn dyfarnu 100% o gostau'r profiad. Nid oes raid i ysgolion gyfuno arian.

Gwneud cais

Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau yn llawn cyn gwneud cais.

Ni fydd dyddiad cau ar gyfer Ewch i Weld, gellwch ymgeisio ar unrhyw adeg ond rhaid ichi ei wneud o leiaf 4 wythnos cyn y digwyddiad yr hoffech ei fynychu.

Dechrau ar eich caisBotwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Gwneud cais am Weithgaredd Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf

Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau yn llawn cyn gwneud cais.

Dechrau ar eich caisBotwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Ewch i Weld
Straeon

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245