Cyngor Celfyddydau Cymru | Cydweithio Creadigol

Cydweithio Creadigol

Beth yw Cydweithio Creadigol?

Hanfod Cydweithio Creadigol yw arloesi a rydym am ganiatáu i ysgolion a/neu sefydliadau celf, diwylliant a threftadaeth i gyflwyno ceisiadau i'n darbwyllo ni fod eu cynigion yn arloesol, yn ychwanegol i'ch gwaith ac yn gynaliadwy.

Bydd angen tystiolaeth ysgrifenedig o gydweithio rhwng ysgol (neu ysgolion) a sefydliadau eraill sydd yn rhan o'r prosiect.


Pwy all ymgeisio?

Gall ysgolion sy'n dymuno gweithio mewn modd gynaliadwy gyda sefydliad celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth ymgeisio am hyd at £15,000. Ni allwn gynnig arian i ysgolion sydd eisoes yn elwa o grant Ysgolion Creadigol Arweiniol. Gallwn dalu hyd at 90% o'r costau.


Gwneud cais

Sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau yn llawn cyn gwneud cais.

Y dyddiad cau nesaf yw Mawrth 25, 2019

Dechrau ar eich caisBotwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245