Cyngor Celfyddydau Cymru | Cronfa Profi'r Celfyddydau

Cronfa Profi'r Celfyddydau

Credwn y dylai fod gan ein plant a'n pobl ifainc y cyfle i gael eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y celfyddydau gorau yng Nghymru.

Ein nod yw rhoi cyfleoedd i'n plant a'n pobl ifainc i ymgysylltu â gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol yn rhan arferol o'u profiad dysgu ehangach.

Mae Profi'r Celfyddydau yn rhaglen ag iddi ddau ffrwd y credwn fydd yn gwenud argraff fawr ar brofiadau dysgu ein pobl ifainc, lle bynnag y bônt yng Nghymru.

Mae Profi'r Celfyddydau yn rhan o raglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan. Mae'r rhaglen yn galluogi ysgolion i dynnu ar wybodaeth ac ymarfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i wella ac ategu addysgu ar draws y cwricwlwm.

Darllenwch Ganllawiau'r Gronfa

Cronfa Profi'r Celfyddydau: Canllawiau

We are lucky to receive a high volume of strong applications for all strands of Experiencing the Arts Funding, please note that priority will be given to schools that have not as yet benefitted from Creative learning through the arts funding.

Dysgu mwy

Mae dau ffrwd i gynllun Profi'r Celfyddydau, sef Ewch i Weld a Cydweithio Creadigol. Cliciwch isod i ddysgu rhagor a sut i wneud cais.

Cydweithio Creadigol | Creative Collaborations & Ewch i Weld | Go and See from Celfyddydau Cymru | Arts Wales on Vimeo.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245