Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan

Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan

Nod Rhaglen y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yw adeiladu ar y gweithgarwch celfyddydol cyfredol yn ysgolion Cymru a'i wella.

Mae Rhaglen Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn galluogi ysgolion i dynnu ar wybodaeth ac ymarfer artistiaid a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i wella ac ategu addysgu ar draws y cwricwlwm.

Sut mae'r rhaglen yn gweithio?

Mae Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan wedi’i fwriadu i:

  • gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr yn ein hysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol;
  • cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru; a
  • chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau celfyddydol/diwylliannol/treftadaethol a chymunedau lleol

Bydd y Rhaglen yn cael ei weithredu mewn dau ffrwd:

Y Rhwydweithiau Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg

Sefydlwyd pedwar rhwydwaith rhanbarthol i rannu'r ymarfer gorau, annog gweithio mewn partneriaeth a darparu cyfleoedd hyfforddi ar gyfer sefydliadau celfyddydol a diwylliannol i deilwra eu cynnig er mwyn diwallu anghenion yr ysgolion a'r cwricwlwm. Dysgu rhagor.

Profi'r Celfyddydau

Cronfa yw hon er mwyn ysgolion i ddarparu i blant a phobl ifainc gyfleoedd i fynd gam ymhellach yn eu harchwiliad o brofiadau diwylliannol a chelfyddydol. Dysgwch ragor am Profi'r Celfyddydau yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245