Cyngor Celfyddydau Cymru | Asiantau Creadigol

Asiantau Creadigol

Beth yw Asiant Creadigol?

Ydych chi'n feddyliwr creadigol? Ydych chi'n cynhyrchu syniadau? A fedrwch chi weld y darlun mawr a dod a chymhwyso eich dulliau a'ch syniadau creadigol chi at ystod o bynciau? Os felly, hoffem glywed gennych.

Beth a wna Asiant Creadigol?

Mae Asiantau Creadigol yn defnyddio eu profiad ymarferol o ‘greadigrwydd’, a gallant weithredu fel catalydd sy’n gallu ymateb i flaenoriaethau ac anghenion datblygu unigol pob ysgol. P’un a ydych o’r sector celfyddydau, diwylliant, treftadaeth, y diwydiannau creadigol, gwyddoniaeth neu sectorau eraill, eich sgiliau allweddol fydd eich gallu i herio, cefnogi a chynnal ymarfer newydd ym maes dysgu creadigol.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Fel rhan o'r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sydd â'r nod o hybu ffyrdd newydd o weithio, gyda rhaglenni dysgu arloesol wedi'u teilwra'n arbennig sydd wedi'u cynllunio i wella ansawdd addysgu a dysgu, byddwn yn chwilio am tua 200 o Asiantau Creadigol i weithio yn y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol yn ystod y flwyddyn academaidd 2016/17 yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gwneud cais

Darllenwch Y Prospectws ar gyfer Asiantau Creadigol:
Prosbectws Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer Asiantau Creadigol

Pasiodd y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 yw 13 Chwefror 2017. Ni dderbynir ceisiadau ar hyn o bryd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245