Cyngor Celfyddydau Cymru | Astudiaethau Achos Cyrraedd y Nod

Astudiaethau Achos Cyrraedd y Nod

Videos of Round 1 projects of the Reach the Heights initiative.

Mae Cyrraedd y Nod yn un o fentrau Llywodraeth Cymru sydd wedi ei hanelu at leihau nifer y bobl ifanc yng Nghymru rhwng 11 a 19 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) neu mewn perygl o fod yn y sefyllfa honno. Mae'r fenter wedi bod o fudd i bobl ifance ar draws Cymru. Mae'r fideos ar y map iosod yn dangos sut mae Cyrraedd y nod wedi bod o gymorth i bobl ifanc mewn gwahanol rannau o'r wlad.

Os na allwch weld y map, gellir gwel y fideos yn y ddolen isod hefyd:

vimeo.com/album/1676848Fideo Grynhoi
Astudiaethau Achos Cyrraedd y Nod
Cyrraedd y Nod

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245