Cyngor Celfyddydau Cymru | Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu
Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

Orielau sy'n Aelodau o'r Cynllun Casglu

Mae dros 50 o orielau ledled Cymru yn gweithredu'r Cynllun Casglu sydd yn cynorthwyo pobl sy’n preswylio ym Mhrydain i brynu gweithiau celf a chrefft gwreiddiol a wnaethpwyd gan artistiaid sydd dal yn fyw.

Gall orielau nad ydynt eto'n aelodau ond sydd â diddordeb ddarllen rhagor am fanylion y cynllun, neu gysylltu â ni i drafod.

Yn dangos 59 aelod

Pori yn ôl yr wyddor:

Tudalen 1|2|3|4|5|6
Academi Frenhinol Gymreig
Lôn y Goron
Conwy
LL32 8AN
Albany Gallery
74b Albany Road
Caerdydd
CF24 3RS
Amgueddfa Abertawe
Heol Victoria
Yr Ardal Forwrol
Abertawe
SA1 1SN
Anne Morgan Jewellery
10 Stryd Glebe
Penarth
Art Central
Neuadd y Dref
Sgwâr y Brenin
Y Barri
CF63 4RW
Attic Gallery
37 Pocketts Wharf
Maritime Quarter
Abertawe
SA1 3XL
Brook Street Pottery and Gallery
Brook Street Pottery and Gallery
Brook Street,
Y Gelli Gandryll
HR3 5BQ
Canolfan Gelfyddydau Chapter
Heol y Farchnad
Treganna
Caerdydd
CF5 1QE
Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange
Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1PD
Canolfan Grefft Rhuthun
Heol y Parc
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 1BB
Tudalen 1|2|3|4|5|6

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245