Cyngor Celfyddydau Cymru | Manylion y Cynllun Casglu
Manylion y Cynllun Casglu

Manylion y Cynllun Casglu

Sut mae'r Cynllun Casglu'n gweithio?

Mae dros 50 o orielau ledled Cymru yn gweithredu'r Cynllun Casglu sydd yn cynorthwyo pobl sy’n preswylio ym Mhrydain i brynu gweithiau celf a chrefft gwreiddiol a wnaethpwyd gan artistiaid sydd dal yn fyw.

Mae’r benthyciadau di-log* yn ymestyn o £50 hyd at £5,000.

  • David Lloyd Griffith - Llyn Padarn a Nant Peris - Oriel Ffin y ParcDim ond 10% o flaendal bydd rhaid i chi dalu
  • Ad-delir benthyciad y Cynllun Casglu mewn randaliadau misol drwy archeb sefydlog
  • Y cyfnod hwyaf i ad-dalu benthyciad y Cynllun Casglu yw 12 mis
  • Isafswm yr ad-daliad misol yw £10
  • Gallwch ddod o hyd i restr lawn o orielau sydd yn cynnig y cynllun yma
  • Gallwch brynu sawl darn o waith celf o sawl oriel hyd at y ffin credyd o £5,000
  • Bydd benthyciadau ar gael i bobl dros ddeunaw oed sy’n preswylio ym Mhrydain gyda chyfrif banc neu gymdeithas adeiladu all gynnal debyd uniongyrchol. Cymeradwyir benthyciad gan y Cynllun Casglu mewn 7-10 o ddyddiau fel rheol

* Cyfradd Ganrannol Flynyddol cynrychioladol o 0%

Mae’r nodiadau hyn yn ganllaw cyffredinol yn unig ac nid ydynt yn gytundeb nac yn gynnig.

Dolenni defnyddiol

Amodau Aelodaeth Cynllun Casglu

Logos y Cynllun Casglu ar gyfer orielau


Llun: Llyn Padarn a Nant Peris: David Lloyd Griffith
(Oriel Ffin y Parc)

Lowri Davies (llun/image Torril Brancher)
Logos Cynllun Casglu

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245