Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynllun Casglu
Logo'r Cynllun Casglu

Cynllun Casglu

I bawb sy'n caru casglu celf.

Mwclis gan Buddug HumphreysGwasanaeth credyd di-log* yw'r Cynllun Casglu i'ch helpu chi i brynu celf a chrefft gyfoes yng Nghymru.


Mae dros 50 o orielau ledled Cymru yn gweithredu'r Cynllun Casglu sydd yn cynorthwyo pobl sy’n preswylio ym Mhrydain i brynu gweithiau celf a chrefft gwreiddiol a wnaethpwyd gan artistiaid sydd dal yn fyw.

Mae’r benthyciadau di-log* yn ymestyn o £50 hyd at £5,000.

Darllenwch ragor am fanylion y cynllun...

* Cyfradd Ganrannol Flynyddol cynrychioladol o 0%


Llun: Mwclis, Buddug Humphreys

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245