Cyngor Celfyddydau Cymru | Sgyrsiau Creadigol 2015

Sgyrsiau Creadigol 2015

Beth am Dyfarniad Cymru Greadigol yn ei olygu i'r artist?

Ar ddydd Iau 10 Rhagfyr 2015, mewn derbynwest yn Depot, Caerdydd, derbyniodd 18 artist proffesiynol Ddyfarniadau Cymru Greadigol, Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol a Chymrodoriaethau Cymru Greadigol.

Fel rhan o'r noson, dywedodd enillwyr Cymru Greadigol heddiw a ddoe wrth y gynulleidfa o artistiaid a'u gwesteion beth oedd gwerth hunan werthuso artistig a sut y gall Dyfarniad Cymru Greadigol drawsnewis ymarfer yr artist.

Mab JonesCai TomosChris Tally-EvansSarah ArgentOwen Griffiths

Sgyrsiau Creadigol 2015
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245