Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol 2010/11
Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol 2010-11

Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol 2010/11

Dyfernir Llysgenhadon Cymru Greadigol drwy enwebiadau. Cynhwysant sefydliad o Gymru a dimensiwn rhyngwladol, sef yr artist a'r sefydliad sy'n ei gynnal yng Nghymru a'r partner y tu allan i Gymru.

Mae gan Ganolfan Grefft Rhuthun berthynas hir wrth arddangos y gwaith a ddatblygir gan ei henwebai llwyddiannus, yr artist a gwneuthurwr o'r Canolbarth, Eleri Mills. Cysyllta gwaith Eleri'n hudol â thirlun a'r hanes sy'n parhau ac ymdeimlad o le, amser a chwedl mewn pwythau a lliw gofalus. Cynigiwyd lle arddangos i'r artist yn yr arddangosfa enwog, Cerfluniau a chelfyddyd ymarferol, SOFA, yn Efrog Newydd. Dyma'r gwahoddiad cyntaf i'r Ganolfan i'r arddangosfa sydd mor bwysig yn rhyngwladol. Cynhwysir Eleri hefyd mewn cyhoeddiad gan yr arddangosfa a chyfuna hyn â derbyn gwahoddiad i ymgymryd â phreswylfa stiwdio tri mis ym Mhrifysgol Talaith Columbia.

Bywgraffiad

Eleri Mills

Mae Eleri Mills yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Sir Drefaldwyn lle y’i ganed a’i magwyd. Mae wedi arddangos yn eang ym Mhrydain a thu hwnt ers diwedd y 1970au gan gynnwys yn Amgueddfeydd Celf Fodern Kyoto a Tokyo, Museu Textil d'Indumentaria, Barcelona a Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid; mae hefyd wedi arddagos yn Nangosias SOFA Chicagoa Collect yn Amgueddfa Victoria ac Albert gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwaldol Cymru.

Cynhwysir gwaith Eleri mewn casgliadau cenedlaethol megis Oriel Gelf Whitworth, Manceinion, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban, Caeredin a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Fe’i gwobrwywyd gyda’r Fedal Aur am Grefft yn Eisteddfod Genedlaethol 1987.


Y Project

Gwêl Eleri ei chyfnod fel Llysgennad Cymru Greadigol yn gyfle i archwilio ac aeddfedu ymhellhach.

Ei hamcanion yw:

  • profi amgylchfyd gwaith newydd
  • gweithio ochr yn ochr â phobl greadigol
  • amsugno diwylliannau eraill
  • archwilio ffyrdd newydd o weithio a chaniatáu i dechneg a phwnc i esblygu
  • hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol.

Yn ystod haf 2011 bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn darparu Gofod Gweithdy i Eleri. Bydd yr amser hwn yn rhoi iddi wahanrwydd strwythuredig ac angenrheidiol o’r rhigol o fod yn ei stiwido ei hun ac yn ei chaniatáu i allu cyfrannu tuag at raglen addysg y Ganolfan.

Caeau gwair: Eleri MillsYn 2012 bydd Eleri yn derbyn gwahoddiad i fod yn artist gwadd ym Mhrifysgol Columbia, Efrog Newydd. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n agos gydag amgueddfeydd a’r gymuned gelfyddydol yn Efrog Newydd ac mae posibiliadau mawr y caiff gyfleoedd i ddarlithio mewn sefydliadau cysylltiedig yn Baltimore a Chicago.

Yn dilyn hyn bydd ei gwaith yn cael ei gynnwys yn Nangosiad SOFA 2012, Efrog Newydd.

Bu Eleri wastad yn falch o chwifio baner Cymru, fel mater o egwyddor, yn lle bynnag yr âi. Bydd y Wobr hon yn caniatáu iddi gynrychioli Cymru ar lefel wirioneddol ryngwladol.


Nôl i dudalen Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245