Cyngor Celfyddydau Cymru | Tanja Råman
Tanja Råman

Tanja Råman

Adnabod yr ArtistTanja Råman

Coreograffydd arobryn a chyfarwyddwraig artistig TaikaBox - sef cwmni dawns a'r cyfryngau digidol yng Nghaerdydd - yw Tanja Råman. Mae arddull symud neilltuol ac arbennig Tanja wedi galluogi iddi ddangos ei gwaith mewn canolfannau ac achlysuron dawns blaenllaw ym Mhrydain, gan gynnwys y Tŷ Opera Brenhinol, Canolfan y Southbank, The Place Prize yn 2006 a British Dance Editions yn 2008 a 2010. Mae hi a TaikaBox wedi teithio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Dros y deng mlynedd diwethaf, mae Tanja wedi bod yn archwilio dulliau arloesol o ddefnyddio technoleg yn ei choreograffiaeth, gan gynhyrchu corff o waith o ansawdd uchel ar gyfer y llwyfan, y sgrin a safleoedd penodol. Creodd Tanja'r coreograffi ar gyfer ffilm dôm dawns 360 gradd a enillodd Gwobr yng Ngŵyl Ffilm Arborfol Shortcuts yn Awstria yn 2014.

Mae Tanja'n hanu o'r Ffindir, ond mae'n byw ac yn gweithio yng Nghymru erbyn hyn. Astudiodd ddawns yn Ysgol Ddawns Gyfoes y Gogledd ym 1997-2000 a chafodd ei MSc mewn Gwyddor Dawns yn Laban yn 2003. Cwblhaodd Tanja ei TAR mewn Addysg Uwch yn Athrofa Prifysgol Caerdydd yn 2008. Mae Tanja yn arbenigo mewn gwyddor dawns gymhwysol ac mae'n therapydd creuansacrol cymwysedig.

Y Cynnig

Prosiect ymchwil coreograffaidd yw Between Coil and Recoil a'i nod yw datblygu arferion coreograffaidd Tanja mewn cyd-destun rhyngwladol. Prif nodau'r prosiect yw archwilio'r defnydd o dechnoleg ryngweithiol mewn dawns o bersbectif corfforol - trwy brofiadau'r perfformiwr a'r gynulleidfa o'r corff yn symud - ac integreiddio'r cyhoedd ar led i'r weithred greadigol ei hun. Mae Tanja'n bwriadu gweithio gyda thîm o arbenigwyr o Gymru a'r Ffindir, gan gydweithio ag artistiaid ym meysydd dawns, sain, y celfyddydau gweledol a'r cyfryngau digidol rhyngweithiol.

Uchelgais rhyngwladol ehangach y prosiect yw adeiladu pont ddiwylliannol rhwng artistiaid yng Nghymru a'r Ffindir er mwyn meithrin perthynas sy'n gallu bwydo cyfnewid artistig pellach, a chreu prosiectau ymchwil a chydgyflwyno newydd at y dyfodol.

Caiff y prosiect ei wireddu mewn partneriaeth â Theatr Harlech a Chanolfan Ddawns JoJo – Oulu yng Ngogledd y Ffindir. Darperir cymorth ychwanegol gan Amgueddfa Gelf Oulu (OMA) yn y Ffindir.


Nôl at y rhestr Ddyfarniadau Llysgenhadon 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245