Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2014/15
Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2014/15

Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2014/15

Mae Llysgenhadon Cymru Greadigol yn cael eu dethol yn dilyn proses enwebu. Rhaid i'r enwebiad adlewyrchu cysylltiad rhwng sefydliad yng Nghymru a chwmni neu sefydliad y tu hwnt i Gymru sy'n seiliedig ar brosiect a gychwynnwyd gan yr artist. Yr artist sy'n cael y dyfarniad. Ond rhaid i'r prosiect y mae'r artist yn ei gyflawni feithrin cysylltiadau rhwng Cymru a'r byd. Gwaith yr artist sy'n gweithredu fel cennad dros greadigrwydd y Gymru gyfoes felly.

Eleni mae'n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru roddi dau Ddyfarniad, i Tanja Råman a Christine Bird-Jones.


Tanja Råman

Tanja Råman
Christine Bird-Jones

Christine Bird-Jones

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245