Cyngor Celfyddydau Cymru | Richard Gwyn
Richard Gwyn

Richard Gwyn

Adnabod yr artist

Richard GwynMagwyd Richard Gwyn yng Nghrucywel, Powys. Astudiodd anthropoleg yn Ysgol Economeg a Gwyddor Wleidyddol Llundain a gweithiodd mewn amrywiaeth o swyddi yn Llundain cyn dechrau crwydro'n ddiamcan am ddegawd o gwmpas Môr y Canoldir.

Mae Richard yn fardd, yn nofelydd ac yn gyfieithydd a hefyd wedi golygu antholeg o farddoniaeth newydd o Gymru, The Pterodactyl’s Wing (2003). Mae Richard yn byw yng Nghaerdydd, ac mae'n Athro Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ym marn yr Independent a'r llyfrwerthwyr, Waterstones, roedd nofel gyntaf Richard, The Colour of a Dog Running Away, a gyhoeddwyd yn 2005, yn un o Lyfrau'r Flwyddyn. Hefyd cafodd y nofel Wobr y Cyhoeddwyr yng ngwobrwyon Cyngor Llyfrau Cymru yng nghategori ffuglen ac mae wedi cael ei chyfieithu i sawl iaith.

Cofiant yw gwaith diweddaraf Richard sydd hefyd yn fyfyrdod ar salwch, teithio a llenyddiaeth o'r enw The Vagabond's Breakfast a gyhoeddwyd yn 2011. Buodd hefyd ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn, Cymru yn 2012 yn y categori llyfrau ffeithiol creadigol. Mae Richard yn adolygu ffuglen Sbaeneg a ffuglen o America Ladin ar gyfer yr Independent ac ef yw sefydlydd Fiction Fiesta sy'n cysylltu awduron a chyfieithwyr o Gymru ag awduron o America Ladin. Ymhlith ei gyfieithiadau diweddar, mae'r canlynol: A Complicated Mammal: selected poems of Joaquín O. Giannuzzi (2012) a The Spaces Between: poems by Jorge Fondebrider (2013).

‘Unfinished Journey’

Richard Gwyn - VagabondMae teitl y cynnig yn ymwneud â'r syniad nad yw teithio'n un llinyn di-dor gan feddu ar un pwynt sefydlog o ymadael ac un pwynt o gyrraedd ac yn hytrach mai’r unig amcan dilys sydd i deithio yw cynnal tyndra'r daith anorffenedig.

Prosiect Richard felly yw ymchwilio ac ysgrifennu hanes ei daith yn waith sydd ar y gweill gan herio'r syniad mai pwrpas teithio cyfoes yw dihuno yn y teithiwr synnwyr o 'deithio heb weld'. Bydd yr adroddiadau ar y cychwyn yn ymddangos megis pytiau o ddyddiadur sy'n cael eu postio ar flog ei hunan arall, Ricardo Blanco, wrth eu bod yn teithio o amgylch America Ladin yn chwilio am ei beirdd a'i chrwydriaid; serch hynny ni fydd hyn ond yn rhan o'r stori oherwydd y bydd y prosiect hefyd yn ein cymryd ar deithiau drwy hanes ac ar draws America Ladin bersonol iawn sy'n deillio o'r cof a'r dychymyg.

Mae Unfinished Journey yn gysylltiedig ag ymbaratoi at antholeg Richard o farddoniaeth America Ladin sydd ar y gweill gan Lyfrau Seren (ond hefyd yn rhywbeth ar wahân) a Fiction Fiesta sydd â'i gartref yng Nghaerdydd ac mae'n adeiladu ar berthnasau â chyfeillion o awduron a chynghreiriau â sefydliadau diwylliannol ar draws America Ladin.

Noddir Unfinished Journey gan Gyfnewidfa Lên Cymru a Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, yr Ariannin, gyda phartneriaid sy'n ei gefnogi yn Chile, Colombia a Mecsico.


Nôl at y rhestr Ddyfarniadau Llysgenhadon 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245