Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2013/14
Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2013/14

Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2013/14

Gwobrwyir Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol trwy enwebiad ac maent yn cydnabod llwyddiant unigol arwyddocaol ym myd y celfyddydau ynghyd â'r nod o godi proffil diwylliant Cymru y tu hwnt i'w ffiniau.

Eleni mae'n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru roddi dri Dyfarniad, i Martin Daws, Julia Griffiths-Jones a Richard Gwyn, sydd ill tri wedi derbyn £25,000.


Martin Daws

Martin Daws
Julia Griffiths-Jones

Julia Griffiths-Jones gan Paul Duerinckx
Richard Gwyn

Richard Gwyn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245