Cyngor Celfyddydau Cymru | Sean Edwards

Sean Edwards

Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Bywgraffiad

Sean Edwards

Graddiodd Sean Edwards gyda gradd MA mewn Cerflunwaith o Ysgol Gelf Slade yn 2005 cyn dychwelyd i Gymru a sefydlu ei hun yn Y Fenni. Ymunodd â’r gofod a redir gan artistiaid, g39, ym mis Mai 2008 er mwyn goruchwylio WARP, Rhaglen Adnoddau Artistiaid Cymru.

Mae Sean wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol ac yn ddiweddar arddangosodd yn unigol yn y Limoncello, London ac yn Tanya Leighton, Berlin (dau fan sy’n ei gynrychioli). Yn 2008 cafodd arddangos yn unigol yn ICA Llundain fel rhan o’u rhaglen Nought to Sixty ac mae wedi arddangos mewn grŵp sawl tro, gan gynnwys yn Oriel Lisson, Llundain a Tanya Bonakdar, Efrog Newydd. Mae projectau arfaethedig yn cynnwys arddangosiad unigol mawr yn Spike Island, Bryste yn 2011.


Y Project

Sean Edwards: Bwrdd Ymarfer (Fersiwn ICA)Ymchwilia waith Sean Edwards i botensial cerfluniol pethau pob dydd, ac yn aml defnyddia olion gweithgareddau blaenorol fel man cychwyn. Yn nifer o’r gweithiau ceir synnwyr o’r gwrthrychau mewn cyflwr ffurfiol, amhenodol ac agored i newid. Gweithredant fel cynigion; gwahoddir y gynulleidfa i chwarae rhan yn eu creadigaeth. Ni wireddir unrhyw synnwyr o gyflawniad hyd nes bod y gwaith mewn amgylchedd arddangos sy’n tanseilio’r gred fod orielau yn llefydd ar gyfer gweithiau cyflawn, gorffenedig o gelf na ellir eu datblygu ymhellach.

Ar ôl gweithio yn bennaf gyda cherflunwaith gobaith Sean yw y bydd yr wobr yn caniatáu iddo gael amser i fanteisio’n llawn ar ddatblygiadau diweddar yn y gwaith sy’n canolbwyntio ar edifeirwch a siom. Bydd y wobr yn caniatáu iddo gael blwyddyn gron oddi wrth ei waith yn WARP i ganolbwyntio yn ddiwahân ar greu gwaith celf yn y stiwdio. Gan ddefnyddio’r amser hwn i ddychwelyd at ymchwil a ddarganfuwyd yn ystod ei arddangosfa yn yr ICA, Llundain, hoffai Sean archwilio i barth creadigol yr artist a mesur i ba raddau y mae’r greadigaeth yn eiddo i’r artist a’r rôl sydd gan y gwyliwr i’w chwarae wrth osod y gwaith celf yn y byd allanol.
Nôl i'r rhestr lawn o Ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245