Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2012/13
Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2012/13

Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2012/13

Gwobrwyir Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol trwy enwebiad ac maent yn cydnabod llwyddiant unigol arwyddocaol ym myd y celfyddydau ynghyd â'r nod o godi proffil diwylliant Cymru y tu hwnt i'w ffiniau.

Eleni mae'n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru roddi dau Ddyfarniad, y naill i Sean Edwards a'r llall i Sean Harris.

Sean Edwards

Sean Edwards
Sean Harris

Sean Harris

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245