Cyngor Celfyddydau Cymru | Pamela Rawnsley
Pamela Rawnsley

Pamela Rawnsley

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Pamela-RawnsleyWedi ei geni yn Nyfnaint, hyfforddodd Pamela yn wreiddiol mewn cerameg a gwydr, cyn dilyn cwrs byr mewn gemwaith.

Bu’n gweithio fel artist cymhwysol ers y 1980au cynnar, gan weithio gydag amrywiaeth o ddeunyddiau cyn canolbwyntio ar weithio gyda metel. Pymtheg mlynedd yn ôl mudodd Pamela o ororau Cymru a Lloegr i ganolbarth Cymru, lle mae dylanwad y tirwedd o’i chwmpas wedi ei chymell i weithio ar raddfa fawr.

Am y deng mlynedd diwethaf mae hi wedi canolbwyntio ar ffurfiau llestr mewn arian. Arddangoswyd y rhain yn eang, ac yn rhyngwladol, ac fe’u cynrychiolir mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus.


Prosiect

Bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol hwn yn galluogi Pamela i ymchwilio a chynhyrchu corff newydd o waith, mewn amryw o ffyrdd.

Out of the North: Pamela RawnsleyCanolbwyntia ei gwaith presennol fel gof arian ar synnwyr cryf o le, yn gysylltiedig â’i hamgylchfyd uniongyrchol. Mae ganddi nawr y cyfle i ddarganfod ei hymateb gweledol i amgylchedd cwbl wahanol, sef amgylchedd De Awstralia.

Yn ogystal â threulio amser yn dogfennu’r tirwedd a’i holl wrthgyferbyniadau â chanolbarth Cymru, fe gynigiwyd i Pamela breswyliad fel artist ymweliadol yn y lleoliad o fri rhyngwladol - JamFactory, Adelaide, yn eu Stiwdio Dylunio Metel.

Ar ôl sawl blynedd yn gweithio gydag arian yn unig, dymuna Pamela gynnwys metelau eraill yn ei gwaith. Bydd nawr yn gallu ymchwilio ffyrdd gwahanol o lunio, ac o bosib, lliwio’r darnau newydd ac mae’n bwriadu edrych ar dechnoleg hynafol a chyfoes. Bydd hyn yn golygu teithio o fewn Cymru ac i Ddulyn a Chaeredin.

Bydd hefyd yn treulio amser, ar adegau amrywiol, fel artist preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, lle bydd yn dechrau tynnu ynghyd holl edau’r prosiect a darganfod lle y bydd hyn yn ei harwain.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau Llysgennad

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245