Cyngor Celfyddydau Cymru | Claire Curneen
Llysgennad Cymru Greadigol 2011/12

Claire Curneen

Celfyddydau Cymhwysol a Chrefft

Claire CurneenMae Claire yn un o geramegyddion blaenllaw Prydain ac mae ei gwaith yn nodweddiadol yn ei ffurf. Mae hi hefyd yn Uwch Ddarlithydd yn Nghanolfan Astudiaethau Cerameg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae’n arddangos ei gwaith ar lwyfan rhyngwladol ac fe ellir ei ddarganfod mewn nifer o gasgliadau ar draws y byd gan gynnwys y Cyngor Crefftau, Llundain, Amgueddfa ac Oriel Genedlaethol Cymru, Caerdydd, y Victoria and Albert Museum, Llundain, Amgueddfa Benaki, Athen, Canolfan Gerameg y Byd Icheon, Korea ac Amgueddfa Genedlaethol yr Alban.


Gwrthrych yr Amgueddfa fel Man Cyfeiriol

Builders: Claire CurneenMae Dyfarniad Llysgennad Cymru Greadigol yn rhoi cyfle gwych i Claire archwilio casgliad cyfoethog Amgueddfa Genedlaethol Iwerddon. Mae arteffact yr amgueddfa yn adrodd stori; mae wedi’i ddal mewn amser gyda synnwyr o’i hanes ei hun.

Bydd Claire yn gweithio’n agos gyda’r amgueddfa i ddeall gwrthrychau arbennig ac yn adlewyrchu hyn mewn corff newydd o waith. Bydd Oriel Mission, Abertawe yn cynnig iddi stiwdio arlunio lle gall archwilio ymhellach ei hymchwil yn yr amgueddfa, a bydd wedyn yn creu corff newydd sylweddol o waith a ddatgelir i gynulleidfa newydd. Arddangosir y gwaith yn rhyngwladol, yng Nghymru, Iwerddon ac Unol Daleithiau’r America.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau Llysgennad

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245