Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2011/12
Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2011/12

Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol 2011/12

Gwobrwyir Dyfarniadau Llysgennad Cymru Greadigol trwy enwebiad ac maent yn cydnabod llwyddiant unigol arwyddocaol ym myd y celfyddydau ynghyd â'r nod o godi proffil diwylliant Cymru y tu hwnt i'w ffiniau.

Eleni mae'n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru roddi dau Ddyfarniad, y naill i Claire Curneen a'r llall i Pamela Rawnsley.

Claire Curneen

Claire Curneen
Pamela Rawnsley

Pamela-Rawnsley


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245