Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016/17
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016/17

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016/17

Cafodd 14 Artist Ddyfarniad Cymru Greadigol eleni. Fe welwch pwy ydynt isod.

Ar ddydd Iau 12 Ionawr 2017, mewn derbynwest yn g39 Caerdydd, derbyniodd 16 artist proffesiynol Ddyfarniadau Cymru Greadigol a Chymrodoriaethau Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Darllenwch y datganiad i'r wasg yma sy'n cynnwys manylion yr artistiaid a'u prosiectau.

Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid.

Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.

Enillwyr Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016/17

Adam Buick

£19,590

Elen Bowman

£20,000

Adam Buick

Elen Bowman

Fern Smith

£24,300

Gwyneth Lewis

£18,000

Fern Smith

Gwyneth Lewis

Holly Davey

£22,000

Jeanette Orrell

£25,000

Holly Davey

Jeanette Orrell

Joanna Young

£20,000

Kaite O'Reilly

£19,455

Joanna Young

Kaite O'Reilly

Rhian Hâf

£25,000

Rhiannon White

£20,000

Rhian Hâf

Rhiannon White

Rhodri Davies

£19,840

Richard Billingham

£19,993

Rhodri Davies

Richard Billingham

Sean Vicary

£24,522

Zillah Bowes

£20,000

Sean Vicary

Zillah Bowes

Artist: Sean Vicary
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245