Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2015/16
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2015/16

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2015/16

Cafodd 15 Artist Ddyfarniad Cymru Greadigol eleni. Fe welwch pwy ydynt isod.

Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw. Darllenwch y datganiad gyda holl fanylion yr artistiaid a'u prosiectau.

Angharad Lee

£17,212

Bethan Marlow

£19,980

Angharad Lee Bethan Marlow
Edwin Burdis

£21,700

Gavin Porter

£12,831

Edwin Burdis Gavin Porter
Jo Fong

£20,000

Jony Easterby

£24,700

Jo Fong Jony Easterby
Mathilde Lopez-Norton

£20,000

Melissa Appleton

£20,000

Mathilde Lopez-Norton Melissa Appleton
Mike Perry

£18,000

Paul Henry

£17,570

Mike Perry Paul Henry
Rabab Ghazoul

£19,641

Rauni Higson

£15,353

Rabab Ghazoul Rauni Higson
Robert Bowman

£20,000

Sam Hasler

£12,500

Robert Bowman Sam Hasler
Vanessa Cutler

£25,000

Vanessa Cutler

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2015/16
Cymru Greadigol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245