Cyngor Celfyddydau Cymru | Thomas Goddard
Thomas Goddard

Thomas Goddard

Adnabod yr ArtistThomas Goddard

Mae Tom Goddard sy'n gweithio yn Abertawe, wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol gan gynnwys yn UDA, yr Iseldiroedd, yr Eidal, Gwlad Thai a Norwy. Mae e wrthi ar hyn o bryd yn gweithio ar Bulletin, sef cyfres o dair ffilm a gomisiynwyd gan Outcasting yn rhan o'i gyfnod preswyl gyda'r BBC. Moliant tri darn a oedd yn cymysgu delweddau, ffilm, perfformiad a chyfranogaeth oedd The Life, Death and Afterlife of Lizzie the Elephant (2014) a greodd ar y cyd ag enillydd Gwobr Turner, Jeremy Deller, ar gyfer Celf ar draws y Ddinas 2014 Locws.

Mae Goddard wedi cyrraedd rhestr fer Arddangosfa Agored Oriel Davies 2014, Cystadleuaeth Agored Genedlaethol 2011 Motorcade/Flashparade ac Arddangosfa Agored Angelika 2012. Ymhlith ei arddangosfeydd diweddar mae Facing Extinction Gustav Metzger ac Undercurrents Tanciau'r Tate yn Llundain. Arddangoswyd Mobile Punch and Judy Man (Gŵyl O: 4W) mewn gwyliau ffilm ac arddangosfeydd ledled y DU.

Yn 2013 gwelwyd cychwyn ei brosiect Teggie - Bwystfil y Bala gyda chymorth Cyngor y Celfyddydau. Nod y prosiect yw creu archif ar-lein sy'n dogfennu bodolaeth y bwystfil. Cafodd gwaith o'r archif ei arddangos yn Model yn rhan o ŵyl Biennial Lerpwl y flwyddyn hon.

Cerbyd_map_of_walesY Cynnig

Ar gyfer y dyfarniad, bydd Tom yn ymchwilio ac yn datblygu dulliau o bontio'r bwlch rhwng ei arferion a'i rôl addysgu, trwy archwilio a datblygu'r defnydd o ffilm a delweddau symudol yn ei waith. Bydd yn ymchwilio i ddulliau cyfranogol newydd o weithio y tu hwnt i'r oriel gan ddefnyddio ffilm mewn cyd-destun cymdeithasol sydd â'i wreiddiau yn ei arferion ei hun fel artist annibynnol. Mae e am fod yn uchelgeisiol yn ei ddulliau o weithio gyda'r gymuned, gan archwilio'r tensiynau croes rhwng gweithio mewn ffordd gyfranogol a sut mae hyn yn bwydo neu'n llesteirio ei waith creu.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245