Cyngor Celfyddydau Cymru | Sarah Argent
Sarah Argent

Sarah Argent

Adnabod yr ArtistSarah Argent

Cyfarwyddwraig arobryn yw Sarah sy'n arbenigo mewn theatr ar gyfer plant ifanc iawn. Ers 2001, mae hi wedi bod yn Bartner i Theatr Iolo, gan ddyfeisio a datblygu eu holl waith i blant o dan bump oed.

Mae ei chynyrchiadau ar gyfer y cwmni wedi cael eu perfformio ar draws y DU ac yn Awstria, Gwlad Belg, y Weriniaeth Tsiecaidd, y Ffindir a De Corea.

Mae hi wedi creu ac wedi cyfarwyddo cynyrchiadau ar gyfer plant a phobl ifanc ar gyfer llawer o theatrau mwyaf blaenllaw y DU gan gynnwys y Theatr Genedlaethol, Opera Cenedlaethol Cymru, Sherman Cymru, Clwyd Theatr Cymru, Theatre Hullabaloo (Darlington), Tam Tam Theatre (Llundain), M6 Theatre (Rochdale) - a'r tu hwnt, gan gynnwys Barnstorm Theatre (Iwerddon), Companyia Frec a Frec (Barcelona, Sbaen).

Y Cynnig

second_childishnessTad Sarah (actor, cyfarwyddwr a phennaeth ysgol ddrama) a fu farw yn 2011 ar ôl dioddef o Glefyd Alzheimer am 7 mlynedd yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i Second Childishness. Wrth i'w iechyd ddirywio, daeth Sarah yn fwyfwy ymwybodol o sut y mae pobl oedrannus â chlefyd Alzheimer yn mynd trwy gamau hyfryd a heriol tebyg i blant sy'n tyfu, ond o chwith.

Daw'r teitl ‘Second Childishness’ o eiriau barddol Shakespeare am Saith Oes Dyn.

"Last scene of all,

That ends this strange eventful history,

Is second childishness and mere oblivion,

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything."

Mae'r prosiect ymchwil ymestynnol hwn - sy'n taro tant yn bersonol ac yn broffesiynol - yn canolbwyntio ar ffrwd lwyddiannus ac arloesol o waith cyfredol Sarah (creu darnau theatr sy'n defnyddio geiriau plant 3 a 4 oed yn unig, sydd wedi cael eu casglu trwy broses o greu straeon). Bydd hyn yn rhoi'r amser iddi archwilio'n drylwyr i ffyrdd o ddatblygu'r dull hwn o weithio i weithio gydag oedolion â dementia.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245