Cyngor Celfyddydau Cymru | Samantha Wynne-Rhydderch
Samantha Wynne-Rhydderch

Samantha Wynne-Rhydderch

Adnabod yr ArtistSamantha Wynne-Rhydderch

Ganed Samantha yn Aberystwyth, cafodd ei magu yn y gorllewin ac aeth ymlaen i astudio'r Clasuron ym Mhrifysgol Caergrawnt. Ar ôl hynny, astudiodd am MA mewn Ysgrifennu Creadigol yng Nghaerdydd. Mae hi wedi cyhoeddi tri chasgliad, un gyda Seren (Rockclimbing in Silk, 2001) a dau gyda Picador (Not in Theses Shoes, 2008 a Banjo, 2012). Cyrhaeddodd y ddau olaf yma restr fer Llyfr y Flwyddyn.

Rhwng 2001 a 2004, hi oedd golygydd barddoniaeth bwrdd y New Welsh Review. Yn 2005 cafodd Gymrodoriaeth Hawthornden ac mae hi wedi ennill dwy wobr gan Gymdeithas yr Awduron a thair gan Lên Cymru. Cafodd ei thrydydd lyfr ei ddewis gan y Telegraph fel un o lyfrau newydd gorau haf 2012. Yr un flwyddyn, cafodd Samantha wobr awdur preswyl Leverhulme i weithio yn Amgueddfa Wlân Cymru, a chyhoeddodd Rack Press y casgliad o gerddi am decstilau a ddeilliodd o'r profiad.

Mae Samantha wedi rhoi darlleniadau o'i gwaith ym mhedwar ban y byd, o Wyliau'r Gelli a Chaeredin, i Buenos Aires a Hong Kong. Mae'n addysgu ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Y Cynnig

banjoYn Folding and Unfolding Poetry from Tango, mae Samantha'n bwriadu llacio ei pherthynas â'r gair mewn print ac osgoi cyhoeddiadau argraffedig. Yn hytrach bydd yn arbrofi â dulliau newydd o ailosod ei cherddi trwy weithio ar draws nifer o lwyfannau artistig. Mae'n anelu at ehangu ei gorwelion barddonol ei hun yn ogystal ag ymgysylltu â'r gymuned ehangach. Mae'n bwriadu arbrofi ar y cyd â dawnsiwr tango a chanwr acordion. Bydd yn gweithio hefyd gydag artist gweledol yn ogystal ag actor a hyfforddwr llais er mwyn ailgyflunio naratif ei cherddi newydd fel taw rhythmau'r tango sy'n eu harwain.

Trwy weithio gyda'r cerflunydd papur, Sophie Bouvier Auslander a gyda'r artist papur Guy Begbie, mae Samantha'n cynnig creu a chyfansoddi ar gonsertinas bychain er mwyn ymchwilio i'r berthynas rhwng gwrthrych a gair, gan bylu'r ffiniau rhwng y dudalen a'r consertina, a galluogi i'r gair ei hun gael ei drawsnewid yn arteffact.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245