Cyngor Celfyddydau Cymru | Manon Awst
Manon Awst

Manon Awst

Adnabod yr ArtistManon Awst

Astudiodd Manon Awst (a aned ym Mangor ym 1983) Bensaernïaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ar ôl llwyddo â rhagoriaeth yn ei chwrs Sylfaen Celf yng Ngholeg Menai, Bangor.

Mae Awst wedi bod yn cydweithio â Benjamin Walther ers 2006. Mae eu harferion rhyngddisgyblaeth yn archwilio strwythurau diwylliannol a chymdeithasol, gan gwestiynu'r lleoedd a'r amgylcheddau cyfoes sy'n cyflunio'r ffordd rydyn ni'n gweld, yn meddwl ac yn ymddwyn heddiw.

O dan ddylanwad eu cefndir proffesiynol, maent yn creu gosodweithiau, cerfluniau a pherfformiadau gofodol a chofleidiol ar gyfer arddangosfeydd a safleoedd penodol yn yr awyr agored. Mae eu prosiectau diweddaraf yn cynnwys Pretty Destructive yn Kunstverein Nürnberg, Ground to Sky yn PSM yn Berlin a'r fforwm rhyngddisgyblaeth ymresymiadol Far and Wide ym Marclodiad-y-Gawres, Ynys Môn.

Y Cynnig

ground to skyBydd Instrumental Environments yn galluogi Awst i greu cyfnod craidd o waith ymchwil pwrpasol mewn partneriaeth â Walther, gan roi'r lle iddynt ddatblygu motifau thematig penodol ar sail eu fforwm Far and Wide diweddar, ac arbrofi â ffurfiau newydd ar gelfyddyd a fydd yn bwydo eu harferion at y dyfodol. Yn thematig, byddant yn canolbwyntio ar adfer y cysyniad o amgylchedd, gan gwestiynu swyddogaethau a chyfrifoldebau cyfoes yn wyneb y newid yn yr hinsawdd, anghydbwysedd ecolegol a'r benbleth cymdeithasol-wleidyddol gysylltiedig. O 'dirweddau toredig Cyfalafiaeth hwyr' - 'cyd-dyriad ansefydlog o ffragmentau ecolegol, cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd, technolegol a digidol' – mae eu cynnig yn ceisio dychmygu amgylcheddau'r dyfodol ar eu newydd wedd.

Bydd y Dyfarniad yn sefydlu Stiwdio Caernarfon fel melin drafod a sbringfwrdd ar gyfer prosiectau a chydweithredu newydd. Byddai hyn yn adeiladu ar y rhwydweithiau a gynhyrchwyd yn y dref yn ystod eu cyfnod preswyl diweddar yng Nghaer Rufeinig Segontium.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245