Cyngor Celfyddydau Cymru | Mab Jones
Mab Jones

Mab Jones

Adnabod yr ArtistMab Jones

Bardd perfformio yw Mab Jones. Mae'n adnabyddus am ei gwaith dychanol beiddgar, yn ogystal â'r ffaith taw hi oedd bardd preswyl cyntaf yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

Mae hi wedi perfformio rhyw 700 o weithiau mewn 7 mlynedd, mewn gwyliau fel Latitude, yr enwog Comedy Store, yn yr UDA a Siapan, ar BBC Radio 4, yn ogystal â rhannu'r llwyfan â seren byd y teledu Phill Jupitus yn ei wedd fel Porky the Poet yng ngŵyl Fringe Caeredin y llynedd a'r flwyddyn hon.

Mae hi wedi ennill amryw o wobrau ac anrhydeddau, gan gynnwys Gwobr Barddoni Llafar John Tripp (Gwobr y Gynulleidfa); bwrsariaethau gan Lên Cymru a Chymdeithas Ddrama Cymru; ac wedi gweithio gyda sefydliadau fel Theatr Genedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru, Gwobr Dylan Thomas, Gŵyl y Gelli, The Free Word Centre yn Llundain, Apples & Snakes a llawer iawn mwy.

Cafodd ei llyfr, Poor Queen, sef casgliad o'i cherddi perfformio, ei gyhoeddi gan Burning Eye Books. Mae dau lyfr ar y gweill: cerddi natur gyda Blackheath Books, a llyfr o gerddi am Gymru.

Y Cynnig

speakingBydd yn defnyddio'r dyfarniad i ddilyn trywydd newydd yn ei chrefft a dyfnhau ei harferion, trwy ddysgu ac arbrofi. Yn benodol, bydd Mab yn treulio amser yn cael ei mentora gan y bardd John Hegley, sef bardd y mae'n uniaethu ag ef. Bydd hefyd yn dysgu crefft rakugo, sef dull comig Siapaneaidd o adrodd straeon gan ddefnyddio propiau ac ystumiau'r wyneb, yn ogystal â ffraethineb a chwarae ar eiriau.

Caiff Mab diwtoriaeth ddwys a bydd yn arsylwi ar berfformiadau rakugo. Yn ogystal, bydd yn astudio technegau'r trwbadwriaid ac yn defnyddio'r rhain i ehangu ei chwmpas arddulliol ac yn adeiladu ar ei thechneg perfformio, gan arbrofi â'r gwaith mewn digwyddiadau lleol ac yn ymgorffori'r hyn y mae'n ei ddysgu i'w harferion.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245