Cyngor Celfyddydau Cymru | Jasmine Donahaye
Jasmine Donahaye

Jasmine Donahaye

Adnabod yr ArtistJasmine Donahaye

Mae Jasmine Donahaye wedi bod yn olygydd comisiynu ar gyfer Parthian, ac yn Olygydd Prosiect ar gyfres Llyfrgell Cymru. Mae hi wedi gweithio hefyd mewn gwahanol gyd-destunau fel awdur, ymchwilydd a golygydd annibynnol. Bu gynt yn olygydd y cylchgrawn Planet, ac ers 2010 mae hi wedi bod yn gweithio ar sail ran-amser fel Uwch Ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe, lle mae'n aelod hefyd o'r Ganolfan Ymchwil i Lên ac Iaith Saesneg Cymru.

Ymhlith ei llyfrau mae dau gasgliad o gerddi – Misappropriations (2006), a gyrhaeddodd restr fer gwobr casgliad cyntaf Jerwood Aldeburgh, a Self-Portrait as Ruth (2009; a ailgyhoeddwyd fel golygiad newydd yn 2014), a gyrhaeddodd restr hir Llyfr y Flwyddyn - ac astudiaeth ddiwylliannol Whose People? Wales, Israel, Palestine (2012). Bydd yn cyhoeddi dau ddarn o waith ffeithiol yn 2015: bywgraffiad o'r awdures Lily Tobias (Gwasg Honno), ac ysgrif, Losing Israel (Seren).

as ruthY Cynnig

Prosiect ysgrifennu arbrofol a phenagored sy’n troi o gylch lladd-dy a'i amgylchoedd yw ‘Slaughter’. Bydd y prosiect yn cynnwys cyfnod estynedig o arsylwi ac ysgrifennu dwys dros gwrs pedwar tymor. Bydd yn datblygu portread a naratif amlochrog am y lladdfa, ac am y rhwydwaith o brosesau cymdeithasol, amaeth-ddiwydiannol a'r prosesau ac arferion gwyllt y mae'r lladdfa'n rhan ohonynt. Bydd y prosiect yn ymdrechu i fynd i'r afael â'r tabŵs dwfn y mae'r lladdfa'n eu cynrychioli, ac yn herio'r ffiniau cymdeithasol a seicolegol trwy hynny.

Bydd y prosiect yn edrych ar syniadau a phortreadau o ladd, ac yn archwilio ymateb pobl eraill iddynt. Bydd Jasmine yn ymchwilio i'r technegau a'r sialensiau sydd ynghlwm wrth ysgrifennu am arferion y mae'r rhan fwyaf o bobl yn gyndyn i'w gweld neu eu hystyried, a wynebu'r pos o ysgrifennu am rywbeth sy'n erchyll mewn ffordd ddeniadol, a'r cyfyng gyngor o greu rhywbeth deniadol o rywbeth arswydus.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245