Cyngor Celfyddydau Cymru | Firenza Guidi
Firenza Guidi

Firenza Guidi

Adnabod yr ArtistFirenza Guidi

Llenores, cyfarwyddwraig a chreawdwr perfformiadau yw Firenza Guidi ac mae ei phrofiad yn cwmpasu sawl gwlad. Ond mae'n fwyaf adnabyddus yng Nghymru am ei gwaith gyda No Fit State Circus. Ganed Firenza ym Milan, ond gadawodd yr Eidal ym 1980 ar ôl cael ei gradd mewn Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Milan. Bu'n byw yn ninas Belffast tan 1987 cyn symud i Gaerdydd. Mae Firenza wedi hyfforddi'n helaeth fel perfformwraig a chantores gyda llawer o feistri rhyngwladol gan gynnwys Dario Fo, Philippe Gaulier, Ludwig Flaszen, Enrique Pardo ac Ida Kelarova. Cafodd hyfforddiant hefyd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac mae hi wedi bod yn athrawes/cyfarwyddwraig wadd yno ers 1995.

Cafodd Firenza ddoethuriaeth yn nhrasiediau'r 16eg ganrif o Brifysgol Queen's (Belffast) ac mae hi wedi cael gwahoddiad i gyflwyno papurau ar ei gwaith ysgolheigaidd mewn nifer o Brifysgolion, gan gynnwys Caerdydd, , Belffast, Lerpwl, Indianapolis, Calcutta, Phoenix a Chicago.

Firenza yw Cyfarwyddwraig Artistig ELAN Cymru (Rhwydwaith Celfyddydau Byw Ewropeaidd Cymru) ar hyn o bryd, cwmni a sefydlodd gyda David Murray ym 1989. Mae hi wedi bod yn gyfarwyddwraig ar Frantoio, chwaer-sefydliad ELAN a'r Ganolfan ar gyfer Celfyddydau Perfformio yn Fucecchio, yr Eidal, hefyd ers 2004.

Y Cynnig

Bydd Making the bigger Picture yn galluogi'r artist i archwilio ac ymchwilio i amrywiol dechnegau perfformio a chynhyrchu a allai wella ansawdd ei gwaith.

Bydd cysylltu Cymru â gweddill y byd yn nodwedd bwysig o'r prosiect. Mae ei gwaith gyda NoFit State dros y 15 mlynedd diwethaf wedi sefydlu ei enw da ym mhedwar ban y byd ac wedi helpu i osod y cwmni o Gaerdydd yn rheng flaen byd y syrcas cyfoes.

Ar y cam yma ar ei thaith greadigol, mae hi am archwilio'n ddyfnach i ddulliau o feithrin agosatrwydd go iawn â chynulleidfa ar eu heistedd, ac archwilio dulliau o dynnu naratif cadarn at ei gilydd yn seiliedig ar natur gorfforol y perfformwyr a'r ddelweddaeth weledol yn hytrach na'r gair llafar. Y sialens y mae hi wedi ei bennu yw dod o hyd i ddulliau dilys a darbwyllol o weu'r gwahanol ffrydiau o gynhyrchu at ei gilydd i greu tapestri mwy cyfoethog o ran y naratif.

Bydd y dyfarniad hwn yn caniatáu cyfnod amhrisiadwy o waith ymchwil i arferion byd-eang i Firenza, gan alluogi iddi dreulio amser pwrpasol yn arsylwi ac yn gweithio gydag amrywiaeth o artistiaid blaenllaw ac arweinwyr mewn gwahanol feysydd o waith llwyfan a dramatig. Mae hi am ddychwelyd i'w gwaith ei hun wedi ei hysbrydoli ac wedi ei hailfywiogi, yn barod i barhau i weithio gyda'r ddawn greadigol a'r potensial sydd yna yng Nghymru, a'i wthio ymhellach.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245