Cyngor Celfyddydau Cymru | David Garner
David Garner

David Garner

Adnabod yr ArtistDavid Garner

Ganed David Garner yng Nglynebwy. Artist gosodweithiau yw e sy'n adnabyddus am ei ddefnydd o wrthrychau y mae'n eu ffeindio, a'i ymgysylltiad â themâu gwleidyddol.

Astudiodd yng Ngholeg Celf Casnewydd a Chaerdydd ac yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain, lle enillodd ysgoloriaeth i weithio yn stiwdio RCA ym Mharis.

Dychwelodd i dde Cymru wedyn er mwyn plannu gwreiddiau ei arferion artistig yma.

Mae Garner wedi arddangos ei waith yn helaeth ar draws y DU ac Iwerddon gan gynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, yr Oriel Celf Fodern yn Glasgow, ac Oriel y Ddinas yng Nghaer-lŷr. Fe yw un o artistiaid gweledol mwyaf blaenllaw Cymru, ac mae ei waith wedi cael ei arddangos ochr yn ochr â gwaith artistiaid o fri rhyngwladol fel Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Bill Viola a Mark Wallinger.

Mae Cymdeithas Celf Gyfoes Cymru wedi prynu darnau o'i waith, mae e wedi ennill Gwobr Prynu Richard a Rosemary Wakelin yn Oriel Gelf Glynn Vivian, ac mae ganddo waith yng nghasgliad Amgueddfa Cymru hefyd.

Y Cynnig

all the booksEr ei fod eisoes wedi dechrau arbrofi â sain mewn gweithiau blaenorol fel Amplified Intolerance (2007) a From the Sublime to the Ridiculous (2014), mae David yn teimlo y byddai ymhelaethu ar ei ddiddordeb mewn sain yn datblygu rhai ystyriaethau sydd eisoes yn bresennol yn ei arferion sy'n seiliedig ar osodweithiau.

Mae Amplified Intolerance yn ymgorffori sain trwy ddefnyddio uwchseinydd ffatri sy'n adrodd galwad yr Azan i weddi. Mae'r sain yn cael ei ddistewi gan orchudd plwm wedi ei addurno â thestun. Mae agwedd sain y darn yn gweithio gyda deunyddiau'r cerflun ac mae'n creu dialog cadarn rhwng y sain a'r gwrthrych. Yn yr un modd, mae darn o'i waith diweddar, From the Sublime to the Ridiculous (Eisteddfod Llanelli, 2014) yn ymgorffori dau ffynhonnell sain sy'n gwrthdaro â'i gilydd i greu motiffau allweddol, sy'n cael eu hategu ymhellach gan elfennau gweledol o'r gosodwaith.

Er mwyn datblygu posibiliadau ei waith at y dyfodol, mae David am ehangu'r cyfrwng y mae'n gweithio ynddo. Bydd archwilio posibiliadau cyfryngau sy'n seiliedig ar amser yn herio ei arferion cyfredol ac yn ehangu posibiliadau a deilliannau ei waith yn y dyfodol.

Bydd yn gweithio gydag ymarferwyr profiadol ym maes sain a delweddau symudol er mwyn cyflawni'r nodau hyn ac er mwyn pennu ei ddull o greu gwaith camera, gan gynnwys saethu, golygu a chyflwyno/gosod y gwaith yn yr oriel.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245