Cyngor Celfyddydau Cymru | Christine Mills
Christine Mills

Christine Mills

Adnabod yr Artist Christine Mills

Cafodd Christine ei geni a'i magu yn Sir Faldwyn, a heddiw mae'n byw gyda'i theulu mewn fferm tir uchel gwta ychydig filltiroedd i ffwrdd yn Llanerfyl. Y tir lle mae'n byw sydd wedi ysbrydoli ei gwaith creadigol a'i syniadau am y lle sy'n bwydo'i chyfryngau ar gyfer creu gwaith, o waith ffilm i osodweithiau, o ddarlunio gyda chnu dafad i rolio ffelt, a llawer iawn mwy.

Aeth i'r Ysgol Celf a Dylunio Ganolog, Coleg Goldsmiths, Coleg Prifysgol Llundain. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yng Nghymru, Tsiena, Iwerddon a Washington ac mae ganddi waith mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus.

Ers blynyddoedd lawer, mae Christine wedi bod yn cyflawni prosiectau fel artist preswyl a phrosiectau cydweithredol gan gynnwys cyfnod preswyl yn y Ganolfan Technoleg Amgen yn rhan o ddathliadau deugain mlynedd y ganolfan.

Y Cynnig

Mae Christine yn gweld bod pobl wedi cyfathrebu trwy gerddoriaeth erioed, gan ddefnyddio deunyddiau sy'n dod o'r tir i greu pethau fel tannau i'r delyn a bwa i'r ffidil. Dyma'r ysbrydoliaeth y tu ôl i'w phrosiect Tinkering with Strings.

Mae'r deunyddiau naturiol hyn yn creu offerynnau sy'n cyfleu ein teimladau dyfnaf, a thrwy ddefnyddio deunyddiau naturiol, maent yn dathlu, yn dangos ac yn cyfleu ein pryderon am fyd natur. Mae'r tincera yma ag offerynnau yn cyd-fynd â'r ffordd y mae Christine am fynd ati i archwilio syniadau creadigol, gan ddefnyddio sain a fideo. Mae'n ymdrechu i arbrofi â cherddoriaeth a diwylliant materol yn y ffordd reddfol yma.

Bydd y Dyfarniad Cymru Greadigol yn darparu cyfle iddi ymchwilio i ddulliau o asio'r ddwy iaith haniaethol hyn, sef sain a'r gweledol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245