Cyngor Celfyddydau Cymru | Caroline Sabin
Caroline Sabin

Caroline Sabin

Adnabod yr ArtistCaroline Sabin

Astudiodd Caroline Sabin Gelf Gain yn Brighton gan ennill gradd BA Anrh dosbarth 1af, cyn mynd ati i gyflawni gradd bellach mewn coreograffiaeth ym Mhrifysgol Amsterdam. Treuliodd y deuddeg mlynedd ar ôl cwblhau ei hastudiaethau yn creu ac yn perfformio gydag amrywiaeth eang o gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys Greg Nash, Peter Greenaway, Dario Fo, Earthfall (saith prosiect gan gynnwys Too Old to Dream a enillodd Wobr Bafta am y Ffilm Fer Orau ym 1999), Marc Rees (The House Project sef sioe theatr orau 2004), Good Cop Bad Cop, Sean Tuan John, James Williams, Eddie Ladd, Gerald Tyler, Volcano, Willi Dorner, Joanna Young, Lea Anderson a Theatr Genedlaethol Cymru.

Hi yw'r cyntaf i gyfaddef ei bod hi'n dipyn o "nerd", ac mae ganddi ddiddordeb mawr mewn niwro-wyddoniaeth a goblygiadau gwaith ymchwil cyfredol ar sut rydyn ni'n gweld ein realiti dychmygol/canfyddedig. Wedi ei hysbrydoli gan y cwestiynau hyn a chan ddymuniad greddfol i greu amgylcheddau sy'n ymgysylltu'n esthetaidd, dychwelodd at greu ei gwaith ei hun yn 2007 (yn fwyaf diweddar, A Curious Zoo) sydd wedi cael ei arddangos yn rhyngwladol. Mae ganddi ddwy ffilm fer - Rest/Full a Tune for a Woodland Creature - yng nghasgliad parhaol Tŷ Ffilmiau'r Llyfrgell Genedlaethol.

Y Cynnig

a_ curious_zooWrth galon ei chynnig Swimming Upstream, mae'r dymuniad i fod yn fwy diledryw, dewr, pryfoclyd ac adeiladol fel artist - gan gynnig safbwynt gwahanol i'r brif ffrwd diwylliannol cyfredol.

Mae cynnig Cymru Greadigol Caroline yn cynnwys dwy gangen baralel i sbarduno datblygiad ei chrefft.

Cangen Un - Stopio llif di-baid y cyfryngau
Mae'n cynnig mynd 'oddi ar y grid' yn llwyr am gyfnod go hir - rhwng un a thri mis. Bydd ganddi ei le ei hun yn rhydd o'r cyfryngau: dim ffôn, cyfrifiadur, ffilmiau, teledu, nofelau, llyfrau testun, radio na phapurau newydd.

Cangen Dau - Creu, creu, creu!
Yn y lle hwn y mae'n ei gorfodi ar ei hunan, bydd yn mynd ati i greu. Bydd llai o bwyslais ar greu cynnyrch terfynol a mwy ar y cyfle i arsylwi ar y broses o wneud penderfyniadau mewn amgylchedd lle nad oes unrhyw bwysau o gwbl.

Bydd Caroline yn treulio tri bloc o fis yr un mewn tri amgylchedd naturiol hollol wahanol - ar lan y môr, mewn coedwig ac i fyny fry ar ochr mynydd. Yn y llefydd anghysbell hyn, mae hi am gael ei denu i ymgysylltu â'r gwrthrychau a'r amgylchedd sydd o'i chwmpas.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245