Cyngor Celfyddydau Cymru | Anne Gibbs
Anne Gibbs

Anne Gibbs

Adnabod yr ArtistAnne Gibbs

Ganed Anne Gibbs yng Ngastell-nedd ac mae'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Astudiodd Celf Gain, gan arbenigo mewn gwneud printiau (1994) ac enillodd gymhwyster ôl-raddedig i athrawon, TAR (AB) (1999) a gradd meistr mewn Serameg (2004) o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Yn 2012, enillodd Anne y fedal aur am grefft a dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac mae ei gwaith yn rhan o Gasgliad Derek Williams yn Amgueddfa Cymru. Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys America, Corea, Gwlad Groeg a Chanada. Mae ei harddangosfeydd grŵp diweddar yn cynnwys Arddangosfa Agored Oriel Davies yn y Drenewydd (2014) a Setting the Scene: New Landscapes in Craft, Canolfan Astudio Crefftau Farnham (2013). Mae Anne wedi gweithio fel artist preswyl yn The Clay Studio, UDA, Cove Park, yr Alban, y Stiwdios, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth a Fforwm Dylunio Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Y Cynnig

Anne Gibbs - image of workBydd Anne yn defnyddio Dyfarniad Cymru Greadigol i archwilio agweddau o arddangos gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a thechnolegau newydd. Bydd yn ymchwilio i ddau brif faes ymchwil ac yn eu datblygu. Yn y naill bydd yn archwilio i nodwedd o ddiwylliant Siapan, sy’n gysylltiedig ag Ikebana, sef crefft trefnu addurniadau blodau Siapaneaidd. Y llall fydd gweithio ar y cyd â Fforwm Dylunio Cymru a Fab Lab Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn ymchwilio i'r cyfryngau newydd a thechnoleg tri dimensiwn.

Bydd Anne yn cychwyn trwy ddilyn gwersi yn arddull a thraddodiadau Ysgol ‘Ichiyo’ Ikebana, sef arddull sy'n hyrwyddo defnydd dychmygus o ddeunyddiau a chynwysyddion. Ei recordiadau a'i phrofiadau fydd y man cychwyn ar gyfer dyfeisio dulliau newydd o ddethol a chyflwyno ei gwaith.

Bydd yn ehangu ar ei phrofiad cyfredol o ddefnyddio technoleg tri dimensiwn. Mae hyn, o'i gyfuno â phrosesau traddodiadol o wneud mowldiau, ac egwyddorion ikebana o drefnu a dethol, yn siwrnai greadigol archwiliol ac ymchwiliol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245