Cyngor Celfyddydau Cymru | Andre Stitt
Andre Stitt

Andre Stitt

Adnabod yr ArtistAndre Stitt

Ganed Andre Stitt yn ninas Belffast ym 1958. Mae e wedi bod yn gweithio fel artist arbrofol ers 1976 gan greu gweithiau unigryw mewn orielau pwysig a darnau safle penodol ym mhedwar ban y byd.

Un o'r themâu amlycaf yn ei waith artistig yw cymunedau a'u diddymiad, a hynny'n aml mewn perthynas â gwrthdaro sifil a chelf fel cynnig gwaredol.

Mae'n adnabyddus am ei yrfa ryngwladol fel artist perfformio, er iddo hyfforddi fel peintiwr yn wreiddiol. Mewn blynyddoedd diweddar, mae e wedi ailffocysu ei arferion ar ddeunyddiau, prosesau a pherfformiad peintio.

Mae Andre yn Athro Celf Rhyngddisgyblaeth yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae e wedi curadu nifer o brosiectau ac arddangosfeydd fel cyfarwyddwr Oriel Trace yng Nghaerdydd.

Y Cynnig

big_pinkoMae Andre am archwilio'r berthynas rhwng peintio a chrefft gosodwaith, a datblygu'r ddealltwriaeth hon trwy greu peintiadau haniaethol graddfa fawr. Mae'n gweld yr archwiliad hwn fel cael perthynas â syniadau am sut rydyn ni'n rhyngweithio â chelfyddyd, a sut y gallai amgylcheddau celf gosodwaith ddarparu profiadau myfyrgar mewn gofodau pensaernïol diffiniedig.

Mae Andre wedi gosod peintiadau mewn lleoliadau safle penodol yng ngorllewin Cymru ac wedi cyflawni prosiect tebyg yn Efrog Newydd, ac mae hyn wedi sbarduno ei ddiddordeb ym mherthynas peintiadau â lleoliadau ac amgylcheddau penodol. Mae'n dymuno archwilio a datblygu hyn ymhellach trwy beintiadau graddfa fawr fel cyrff gwaith y gellir cael profiadau gwahanol a newydd ohonynt trwy greu gosodweithiau rheoledig.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2014/15

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245