Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014/15

Mae Dyfarniadau Cymru Greadigol yn rhoi cyfle i artistiaid sefydledig gywreinio eu ddatblygu eu crefft trwy gyfnod o astudiaeth ac archwilio creadigol. Mae gan yr holl artistiaid sy'n derbyn y dyfarniadau datblygiadol hyn brofiad llwyddiannus yn eu maes.

Mae'r panel sy'n cyflwyno'r dyfarniadau yn cynnwys swyddogion ac Ymgynghorwyr Cenedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r panel yn chwilio'n benodol am syniadau newydd arloesol â'r potensial o ddwyn manteision clir i'r cyhoedd yn y tymor hwy. Un o themâu allweddol Dyfarniadau Cymru Greadigol yw bod y buddsoddiad yn dod ar gyfnod allweddol yn natblygiad proffesiynol yr artistiaid hyn ac y bydd felly'n galluogi iddynt wneud cyfraniadau newydd at y celfyddydau yng Nghymru yn y tymor hwy.

Cyflwynwyd dyfarniadau 2014/15 mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Y Ffwrnes, Llanelli ar 4 Rhagfyr 2014.

Dyma'r rhai a gafodd Ddyfarniad Cymru Greadigol 2014/15:

Firenza Guidi

Firenza Guidi
Rakhi Singh

Rakhi Singh
Tracy Harris

Tracy Harris
Christine Mills

Christine Mills
Thomas Goddard

Thomas Goddard
Jasmine Donahaye

Jasmine Donahaye
Samantha
Wynne-
Rhydderch

Samantha Wynne-Rhydderch
Andre Stitt

Andre Stitt
David Garner

David Garner
Caroline Sabin

Caroline Sabin
Mab Jones

Mab Jones
Sarah Argent

Sarah Argent
Anne Gibbs

Anne Gibbs
Manon Awst

Manon Awst

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245