Cyngor Celfyddydau Cymru | Susan Adams
Susan Adams

Susan Adams

Adnabod yr artist

Susan AdamsGanwyd Susan Adams yng Nghaint ac erbyn hyn mae'n gweithio yn ei stiwdio ger Aberhonddu ac mae'n dysgu ar raglen y radd mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae ei ymarfer yn cynnwys amryw gyfryngau gan gynnwys peintio, argraffu, fideo a cherfio pren â pholycrom.

Ar ôl astudio Peintio yn Ysgol Gelf Norwich ac Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade, aeth Susan yn Gymrawd ym maes Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf Cheltenham. Bu wedyn yn gweithio'n artist preswyl yn India, UDA a Phrydain gan gynnwys yn ArtsAcre yng Nghalcwta, Millay Colony yn Efrog Newydd, Opera Genedlaethol Cymru, Ynys Enlli, Oriel Mostyn ac Abaty Shaftesbury. Cafodd Susan hefyd ei dewis i fod yr artist preswyl cyntaf yn Eglwys Gadeiriol Caerloyw.

Mae'n cael ei hatynnu i'r rhyfedd a'r annaearol ac mae Susan yn ymgysylltu â mynegi synnwyr y stori drwy'r celfyddydau gan ddefnyddio celfyddydau'r werin, llenyddiaeth, ffilm a darlunio i lyfrau plant. Mae ganddi ddiddordeb yn y cyfnewid rhwng y gwir solet, credoau pobl a'r dychymyg. Roedd archwilio saint y canol oesoedd wedi arwain at brosiect cydweithiol gyda phobl gyfoes sy'n clywed lleisiau yng Nghymru.

Mae Susan wedi arddangos yn eang ym Mhrydain ac yn rhyngwladol, ac mae lleoliadau diweddar yng Nghymru ar gyfer ei gwaith yn cynnwys Oriel Mostyn, Oriel Mwldan, Attic Caerdydd, Amgueddfa Gelfyddyd Gyfoes Cymru; yn ogystal â'r lleoliadau yn Llundain, Paris, Maastricht a Zagreb

‘Go! Be a Bird!’

Susan Adams - ReceiverBydd Susan yn defnyddio’r Dyfarniad Cymru Greadigol i lacio ar ei rheolaeth o'r stori yn ei gwaith celfyddydol drwy wneud cyfnod o ymchwil ddofn ond penagored gan ganiatáu storïau y mae eu hystyron yn llai clir iddi i lifo allan.

Bydd yn dechrau drwy gydweithio ac agor deialogau creadigol gydag awduron gan gynnwys Jo Mazelis a Lesley Saunders drwy sgyrsiau sy'n seiliedig ar destun a darluniau. Bydd y deialogau dechreuol hyn gydag awduron yn cyd-daro gyda chyfnod dwys o amser sy'n ehangu ar y syniad bod darlunio yn llais y meddwl anymwybodol sef rhan y meddwl sy'n caru storïau a chwarae gan feddu ar rymoedd cynyddol sy'n golygu bod un ddelwedd yn cynhyrchu hedyn y ddelwedd a ddaw wedyn.

Y cam nesaf fydd datblygu'r broses gydweithiol i gyd-destun ehangach o'r cyfryngau a bydd Susan yn archwilio technolegau newydd ac atgyfnerthu ei hymarfer. Bydd yn tynnu'r cyfryngau at ei gilydd mewn cyfuniadau arloesol megis recordiadau sain o lefaru'r testun gyda darluniau wal, animeiddio sy'n cael ei daflunio gyda'r celfyddydau cinetig.

Bydd Susan yn cyfarfod ag artistiaid rhyngwladol sy'n ymgysylltu'n llwyddiannus â storïau megis Shary Boyle, Emma Talbot a Shana Moulton i drafod sut y maent yn mynd ati ac er mwyn adeiladu pontydd.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Susan Adams
Dyfarniadau Llysgennad 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245