Cyngor Celfyddydau Cymru | Sara Moorhouse
Sara Moorhouse

Sara Moorhouse

Adnabod yr artist

Sara MoorhouseGanwyd Sara Moorhouse yn hen dref chwarelyddol Worksop yng ngogledd Swydd Nottingham. Yn nes ymlaen byddai’r tirwedd liwgar y tir âr tonnog yno'n cael effaith anferth ar ei datblygiad celfyddydol.

Astudiodd Sara Ddarlunio ym Mhrifysgol Wolverhampton ym 1993 cyn ymgymhwyso'n athro ym 1997. Wedyn fe ailhyfforddodd ym maes Cerameg ar raglen MA yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2003.

Yn 2004 dechreuodd Sara ar ei gyrfa yn artist cerameg gan arddangos ar y cychwyn yn Verve yn Rhuthun, yn nhrydydd Biennale Cerameg y Byd yng Nghorea ac yn Ffair Grefftau Chelsea yn 2005. Cafodd fwrsari oddi wrth Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd yn 2006 i ymgymryd â PhD i archwilio'r effeithiau gofodol ar y ffurf gonig mewn tri dimensiwn. Roedd ei chwestiynau damcaniaethol am ddamcaniaeth liw a gwnaeth ei hastudiaethau maes yn ardal y Mynydd Du yn ne Cymru. Drwy gydol ei hastudiaeth ddoethurol parhaodd Sara i arddangos ei gwaith ac enillodd y wobr gyntaf yng nghategori ‘Décor ar Ffurf Ddysgl’ yng Nghystadleuaeth Cerameg Westerwald i Ewrop yn 2009.

Ar ôl gorffen ei PhD yn 2010, bu’n arddangos yn eang yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae arddangosfeydd Sara yn cynnwys Collect yn Oriel Saatchi yn 2012 a'r Ceramic Top 40 yn Red Star Studios, Dinas Kansas yn 2013.

Y cynnig

Sarah Moorhouse - PulseGyda Dyfarniad Cymru Greadigol, bwriad Sara yw cynyddu graddfa ei gwaith. Bydd hyn yn cynnwys gweithredu ac ymarfer sgiliau - sgiliau yr oedd wedi'u dysgu'n flaenorol drwy grant hyfforddi oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru - i greu gweithiau lluniedig mwy a chynyddu nifer y gweithiau llai a gaiff eu gwneud mewn mowld. Gyda'r ddwy dechneg bydd yn archwilio cyrff gwahanol o glai a slipiau gwahanol.

Bydd Sara yn defnyddio ei hamser i ailganolbwyntio'r deunydd crai ar gyfer ei hymarfer. Bydd yn ymgymryd â gwaith maes mewn amryw safleoedd ar hyd arfordir de Cymru ac ar safle arfordirol yn Sant Ives, Cernyw. Bydd y recordiadau a'r profiadau sy'n cael eu casglu drwy'r ymweliadau hyn yn fan cychwyn ar gyfer archwiliadau gyda lliw a gwydredd ar arwyneb y gerameg. Gan ddefnyddio technegau creu ar raddfa fawr ac ar raddfa fach sy'n newydd, gyda lliw arwyneb newydd sy'n cynnwys y di-sglein a sglein gyda'i gilydd, bydd Sara yn creu celfweithiau penodol i safle sy'n gysylltiedig â'r safleoedd arfordirol y mae wedi ymweld â hwy.

Bydd hi hefyd yn archwilio’r posibiliadau ar gyfer lliw disglair sydd bron yn llachar ar arwyneb y gerameg. Nid yw'r fath liw erioed wedi'i greu drwy gyfrwng cemeg y gwydredd, felly mae Sara yn bwriadu archwilio ac ehangu enfys y lliwiau drwy berthynoledd lliw a'r canfyddiad o liw.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Sara Moorhouse - The Same Red
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245