Cyngor Celfyddydau Cymru | Paul Rigel Jenkins
Paul Rigel Jenkins

Paul Rigel Jenkins

Adnabod yr artist

Paul Rigel JenkinsMae Paul Rigel Jenkins yn awdur ac yn actor sydd â'i gartref yng Nghaerdydd. Roedd drama gyntaf Paul, Natural Selection, yn gomedi swrrealaidd wedi'i lleoli yn ne Cymru ac roedd honno wedi ennill Gwobr Kings Cross am Ysgrifennu Newydd. Cafodd y ddrama ei pherfformio'n gyntaf yn Theatr Wladol München.

Mae comisiynau theatr Paul yn cynnwys y canlynol: First Person Shooter am chwarae gemau a thechnoleg filwrol ar gyfer Theatr Sefydlog Birmingham ac Island Hopping ar gyfer Eurepica Theatr Rydd Belarus yn Theatr yr Almeida. Roedd ei ddrama ddiwethaf Fear of Drowning ymhlith yr eilion gorau yng Ngwobr Drama Cymru.

Hyfforddwyd Paul yn Academi Awduron Teledu'r BBC ac ef a ysgrifennodd chwedl fodern am dîm pêl-droed comiwnyddol o'r enw Newport Red Star ar gyfer Radio 4. Ar hyn o bryd mae’n ysgrifennu ffilm nodwedd sy'n seiliedig ar daith chwedlonol Clwb Rygbi Llanelli i Moscow i chwarae yng Ngemau Ieuenctid y Byd yno ym 1957.

Ac yntau'n actor, mae Paul yn cydweithio â Labordy Theatr Alma Alter ym Mwlgaria ac mae'n chwarae'n rheolaidd gyda chwmni theatr The Factory dan gyfarwyddyd Tim Carroll. Yn ddiweddar llwyfanodd ei berfformiad rhyngweithiol o'r enw Godot Versus Beckett yn Fforwm Celfyddydol Rhyngwladol yn Soffia.

Mae Paul yn dysgu ysgrifennu dramâu ar gyfer rhaglen New Views Theatr Genedlaethol Lloegr ac mae'n darlithio mewn ysgrifennu sgriptiau ym Mhrifysgol Spa Caerfaddon.

Drama sy'n fyw

Paul Rigel Jenkins: Natural SelectionAc yntau'n ddramodydd ac yn actor, mae Paul wedi dod i sylweddoli gwerth yr hyn sy'n unigryw i berfformiad byw sef ei fod yn rhywbeth sy'n digwydd yn awr. Mae'n digwydd yma, yn y presennol, gyda'r grŵp unigryw hwn o bobl.

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn caniatáu iddo archwilio ffyrdd i greu theatr sy'n ymgorffori mympwyon a rhyngweithio'r perfformwyr a'r gynulleidfa mewn drama fyw: sgyrsiau agos atoch, ymgyfranogiad gweithredol ar ran y gynulleidfa, torri ar draws perfformiadau a dulliau o dynnu i mewn yn ystyrlon ffrwd fyw'r cyfryngau cymdeithasol.

Yn yr un ffordd ag y bydd digrifwr da yn sefyll gerbron cynulleidfa ac yn annog rhywfaint o weiddi allan gan ei ymgorffori yn ei act a'i droi'n ôl ar y 'cyfranwyr' eu hunain, bydd y dyfarniad hwn yn ymchwilio ffyrdd o wahodd, pryfocio a thynnu deialog rhwng cynulleidfaoedd a'r ddrama sy'n ymagor ar y llwyfan.

Bydd yr ymchwil yn ymgorffori hyfforddiant a chydweithio â rhai o wneuthurwyr gorau ym maes theatr ymgyfranogol a rhyngweithiol ym Mhrydain ac Ewrop, gyda'r nod o ddatblygu ymarferion gweithio i gyfrannu at y theatrau ymdrwythol sy’n ffynnu yng Nghymru.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Paul Rigel Jenkins
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245