Cyngor Celfyddydau Cymru | Natalia Dias
Natalia Dias

Natalia Dias

Adnabod yr artist

Natalia DiasDaw Natalia Dias o Bortiwgal yn wreiddiol a symudodd i Brydain yn 2001 i ddilyn gyrfa greadigol. Yn wreiddiol roedd Natalia wedi astudio astudiaethau adfer ac addurno ym Mhrifysgol Portsmouth lle cafodd ei chyflwyno i glai gan ymserchu yn y deunydd. Y cariad newydd hwn tuag at gerameg ddaeth â hi i Gymru ac yn 2009 enillodd radd dosbarth cyntaf mewn Cerameg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Ar ôl graddio gwobrwywyd iddi ysgoloriaeth i raddedigion yn Stiwdios Clai Fireworks ac ers hynny mae wedi ymsefydlu'n aelod parhaol o'r stiwdios hynny.

Mae ymarfer Natalia yn pontio crefft a chelfyddyd gain ac yn canolbwyntio ar y cyflwr dynol, alcemeg, natur, cariad, bywyd a marwolaeth.

Yn ei cherfluniau a gosodiadau ceramig, mae'n defnyddio trosiad a phrydferthwch i daflu'r syllwr i fyd o freuddwydion synhwyraidd, hudol a gor-real; a phob tro gyda chymysgedd swrrealaidd ac ymysgarol o ffeithiau a ffantasi.

Mae gwaith Natalia yn creu ymdeimlad barddonol ac aruchel sy'n taro tant yn y syllwr tra bo'r gwaith yn eu cymryd ar daith dywyllach. Mae hi’n mynegi byrhoedledd bregus bywyd a'i brydferthwch addfwyn; ffaith bur materoldeb o'r funud hon hyd dragwyddoldeb a'r pethau di-bwys ond tragwyddol.

Mae ei darnau cerfluniol unigryw yn cymryd cannoedd o oriau a llawer o ddyfalbarhad a sgìl technegol i'w creu. Ond cariad Natalia at arbrofi'n gyson a gwthio'r ffiniau o ran ei thechnegau creu sy'n ei chadw'n llawn angerdd ac awch am y broses o weithio gyda deunydd sydd mor heriol â chlai.

Y cynnig

Natalia Dias - Germ (manylyn)Mae cerameg yn fregus ac ar brydiau mae ganddi natur hunanddinistriol. Ond yn lle ystyried y nodwedd hon yn wendid yn y deunydd ac yn y broses, mae Natalia wedi datblygu diddordeb ysol am glai. Mae'r diddordeb ysol hwn wedi arwain i Natalia i ddatblygu techneg lle mae'r celfwaith gorffenedig sydd wedi'i danio yn ei dinistrio ei hun mewn cyfnod eithaf byr, tuag un wythnos.

Ar hyn o bryd teimla Natalia ei bod wedi cyrraedd pwynt ymadael yn ei gyrfa. Yn ogystal â'r ffordd fwy traddodiadol o wneud a chyflwyno crefft, mae diddordeb cynyddol ganddi mewn ffyrdd trawsddisgyblaethol o fynd ati o ran gweithio ac mewn estyn ei hymarfer i gynnwys sectorau eraill ym maes y celfyddydau. Mae Natalia wedi dechrau archwilio'r synergeddau rhwng ei phrosesau creu sy'n seiliedig ar amser a'r canfyddiad ffilm sydd hefyd yn seiliedig ar amser. Byddai hefyd yn hoffi archwilio'r posibiliadau y byddai gwydr sy'n cael ei wneud mewn odyn a phrintio tri dimensiwn yn gallu dod â hwy i'w hymarfer.

Mae gan Natalia ddiddordeb mewn trawsnewid y storïau barddonol y mae'n eu creu fel arfer mewn ffurf gerfluniol lonydd yn rhai symudol ac archwilio'r croesrywedd rhwng gwrthrychau a ffilm. Mae ffilmiau digidol a thraddodiadol ill dwy'n cynnig posibiliadau unigryw o ran mynegiant; y gallu i ddala creu a dinistrio, deunydd a thrawsnewidiadau sy'n seiliedig ar amser a nodweddion perfformio posibl y deunydd.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Natalia Dias - Germ
Dyfarniadau Llysgennad 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245