Cyngor Celfyddydau Cymru | Gideon Koppel
Gideon Koppel

Gideon Koppel

Adnabod yr artist

Gideon Koppel-2 © Dave SwindellsBu Gideon Koppel yn fyfyriwr ymchwil ôl-radd yn Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade. Mae ei waith wedi'i arddangos mewn orielau - o'r Tate yn Llundain, i MoMA yn Efrog Newydd; mae ei waith hefyd wedi'i sgrinio mewn gwyliau ffilm a'i ddosbarthu mewn theatrau ar draws y byd.

Mae Gideon wedi creu gwaith a gafodd ei gomisiynu ar gyfer darlledwyr teledu megis y BBC, Channel Four ac Arte; hysbysebion ffilm a enillodd wobrwyon a chomisiynau preifat megis y gosodiad ffilm yr oedd Gideon wedi'i wneud ar gyfer y label ddillad o Siapan, Comme des Garçons, a ddyluniwyd gan Dante Ferretti ac a arddangoswyd ym Miennale Fflorens.

Roedd ei ffilm hir, Sleep Furiously, gyda thrac sain gan Aphex Twin, yn un o'r ffilmiau Prydeinig a ganolwyd i'r entrychion y flwyddyn honno. Cafodd y ffilm ei henwebu ar gyfer y Llewpard Euraid yng Ngŵyl Ffilmiau Ryngwladol y Locarno ac roedd wedi ennill Gwobr Ffilm ar gyfer Ffilmiau Cyntaf y Guardian yn 2010.

Yn 2013 roedd Gŵyl Ffotograffyddol Ryngwladol Diffusion wedi llwyfannu fersiwn un sgrin o osodiad ffilm Gideon o'r enw, B O R T H, sy'n cynnwys trac sain gan James Dean Bradfield.

Mae Gideon yn Athro Ffilm ym Mhrifysgol Aberystwyth a Chymrawd Cysylltiedig Coleg Green Templeton, Prifysgol Rhydychen.

Y cynnig

Bydd Gideon yn defnyddio ffotograffiaeth lonydd i archwilio tirwedd a gorwelion gwastad ac agored yr Iseldiroedd lle mae cyfran fawr o'r tir wedi'i adennill ac wedi'i farcio gan strwythurau a gafodd eu hadeiladu gan bobl megis gwrthgloddiau.

Gideon Koppel - B O R T HBydd ffrâm y camera'n trawsnewid yr amgylchedd yn llwyfan ac ar y llwyfan hwnnw bydd yr ecolegau a'r ymgiprys dramatig rhwng natur a gwaith dwylo'r ddynol ryw yn chwarae hyd yr act olaf. Yn y broses hon mae'r dirwedd yn mynd yn rhywbeth synhwyraidd: yn ymgorfforiad o hanes bywyd a'i olion. Bydd hyn oll yn cael ei amsugno i fewn i’r hyn a eilw Gideon yn 'dirwedd fewnol'.

Drwy ddefnyddio ffotograffiaeth lonydd yn hytrach na chyfrwng seiliedig ar amser, mae Gideon yn dychwelyd i ffurf fwy cyffyrddiadol o greu delweddau ac un sy'n defnyddio'r broses synfyfyriol sydd ynghlwm wrth ymarfer mewn stiwdio. Mae'n cynnig rhagor o bosibiliadau o allu chwarae gyda delweddau - i archwilio eu nodweddion elfennol megis ffurf, siâp, arwyneb a graddfa.

Bydd y prosiect hwn hefyd yn ymwneud â phroses archwiliadol o ffotograffiaeth lonydd gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau digidol a chemegol: a chan integreiddio nodweddion ac ymdeimlad arluniadol y ffilm gyda'r ffyrdd cynnil o newid y ddelwedd drwy gyfrwng y technegau digidol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Gideon Koppell - Sleep Furiously
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245