Cyngor Celfyddydau Cymru | Gareth Clark
Gareth Clark

Gareth Clark

Adnabod yr artist

Gareth ClarkCaiff Gareth Clarke ei adnabod orau am fod yn hanner Mr a Mrs Clark - cwmni a sefydlodd Gareth gyda Marega Palser yn 2005. Ar y cyd mae’r ddau ohonynt wedi cyflwyno eu math unigryw o theatr ddawns ledled Prydain, Ewrop ac mewn rhannau o Ogledd America gyda chydweithio rhyngwladol diweddar yn Efrog Newydd a Moroco.

Diddordeb Gareth mewn dod o hyd i ffyrdd o gysylltu artistiaid â'r gymuned yng Nghasnewydd oedd wedi'i arwain i gynhyrchu a chyfarwyddo The Meeting yn 2012. Roedd The Meeting wedi adlewyrchu'n uniongyrchol eiriau a barn y gymuned drwy arddangosfa, taith a pherfformiad a oedd yn seiliedig ar stad gyfredol y ddinas. Ymwnâi’r prosiect â 29 o artistiaid ac o ganlyniad bu Gareth Clarke yn rhan allweddol o sefydlu Newport International Airspace sy'n gyweithfa gelfyddydol ym maes y cyfryngau cymysg a gafodd ei sefydlu i hyrwyddo diwydiannau creadigol.

Mae Gareth yn parhau i ddatblygu ei daith greadigol ei hun gan ymgymryd â gwaith yn ddarlithydd gwadd yng Nghymru a thrwy weithdai cymunedol a darnau perfformio ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru, National Theatre Wales, Cape Town Opera a Chwmni Theatr Hijinx.

Mae Gareth yn gyfarwyddwr cwmni gyda Mr a Mrs Clark, yn un o’r aelodau gwreiddiol a sefydlodd Newport International Airspace ac yn artist cysylltiedig â Chwmni Theatr Volcano. Mae’n byw yng Nghasnewydd, yn hoff o bêl-droed a phan fo'r tywydd yn braf mae'n hoffi mynd am dro ar ei feic.

Y cynnig

Er mwyn cofleidio perygl a buddsoddiad mae Gareth Clarke yn teimlo y dylai ddinoethi a herio ei ganfyddiadau, ei farn a'i brofiadau ei hun gan fynd benben â hwy.

Gareth ClarkI nodi dechrau'r broses mae am gymryd y cyfle i'w dynnu ei hun oddi wrth gysuron a chonfensiynau beunyddiol ei fywyd a'i roi ei hun rywle lle mae'n gallu myfyrio a synfyfyrio.

Yn ddiweddar cerddodd Gareth dros y Bont Gludo yng Nghasnewydd a daeth i'r sylweddoliad bod arno ofn uchder. Fel y symudai fesul modfedd ar draws rodfa'r bont a ymdebygai i gawell sawl metr uwchben yr afon ddofn, roedd yn teimlo'n hynod bresennol, yn hynod effro a hynod ofnus.

Ysbrydolwyd Gareth gan yr ofn hwn ac roedd yn hapus iawn i gofleidio'r foment honno er, yn andros o fuan, dechreuodd ganolbwyntio ar gyrraedd yr ochr draw. Nid ei fwriad oedd ei roi ei hun mewn lle peryglus ond roedd yn teimlo'n beryglus oherwydd ei ymrwymiad i lwyddo i groesi'r bont.

Wrth ddatblygu ei waith perfformio ei hun, mae am archwilio'r elfennau hyn o fuddsoddiad dynol ac mae am annog eraill i'w wneud hefyd o ran ymgyfranogi o'r profiad neu arsylwi arno. Mae Gareth yn cael ei ysbrydoli gan eiriau Tim Etchells sy'n dweud:

'Mae buddsoddi yn ein tynnu i mewn. Mae rhywbeth yn digwydd, rhywbeth real a rhywbeth peryglus. Mae'n ymddangos bod rhywbeth yn llithro o'r byd preifat i'r byd cyhoeddus gan beri bod y perfformwyr yn teimlo'n agored ac yn hyglwyf.' (‘Speaking on Contemporary Performance’, Mai 1994).


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Gareth Clarke - For Mountain, Sand and Sea a National Theatre Wales production, Barmouth
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245