Cyngor Celfyddydau Cymru | Fern Thomas
Fern Thomas

Fern Thomas

Adnabod yr artist

Fern ThomasMae Fern Thomas yn artist sy'n gweithio ym maes cerflunio cymdeithasol gyda pherfformiad, gosodiad, fideo, sain a thestun.

Mae Fern yn byw yn Abertawe ac mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys yn yr Almaen, Seland Newydd a Mecsico. Cafodd sioe unigol Fern Thomas, When the moon fell out of orbit, ei chynnal yn Oriel Mission yn 2012. Ym mis Medi 2013 bu Fern Thomas arddangos mewn arddangosfa ryngwladol fawr o'r enw Let’s See What Happens..., a gafodd ei churadu gan Karen MacKinnon ar gyfer Allsafle Oriel Gelf Glynn Vivian. Aeth Fern yn ei blaen i arddangos elfen o'r arddangosfa honno yn 2012 yn Oriel Anthony Reynolds, Llundain.

Enillodd Fern gystadleuaeth Agored Mostyn yn 2011, Artist y Flwyddyn Cymru (Ffotograffiaeth) yn 2009 a chafodd ddyfarniad gan Gyngor y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn 2011/12. Yn ddiweddar cafodd Wobr Celfyddydau Amlddisgyblaethol 2013 gan Brifysgol Brookes, Rhydychen am ei gwaith ym maes cerflunio cymdeithasol.

Yn 2010 cyrhaeddodd Fern y rhestr fer ar gyfer Gwyddonydd Amatur y Flwyddyn BBC Radio 4 ar gyfer y prosiect, For the Bees, gyda'i chydweithiwr Owen Griffiths. Ac yn 2011 bu’n cydweithio ag Owen Griffiths i ddatblygu Forever Academy sy'n Ysgol Gelf Heb Gymorth Neb Arall mewn partneriaeth ag Axis.

Astudiodd Fern ar gyfer ei MA mewn Cerflunio Cymdeithasol ym Mhrifysgol Brookes, Rhydychen lle roedd wedi datblygu'r uned ymchwil ôl-apocalyptaidd yn y Sefydliad ar gyfer Dyfodolion Posibl a Thiroedd Anhysbys.

Y ddelwedd mewn ffurfiau amgen: archwilio ymarfer celfyddydol cynaliadwy y tu hwnt i'r oriel

Fern Thomas - 3Bydd Fern yn defnyddio'r cyfnod ymchwil hwn i archwilio'n bellach symudiadau diweddar yn ei hymarfer lle mae ffocws ei gwaith yn bodoli'n fwyfwy y tu allan i'r oriel.

Wrth ymgymryd ag ymchwil i'r gair ar lafar, i'r testun a'r digwyddiad sy'n troi o amgylch ymarfer sydd wedi'i ymgysylltu'n gymdeithasol, bydd yn archwilio modelau presennol sy'n gweithredu y tu allan i gyd-destun yr oriel. Bydd hyn hefyd wedi'i borthi i raddau helaeth gan ei MA diweddar mewn Cerflunio Cymdeithasol a fydd yn fodd i greu tiriogaeth ymchwil newydd yn ei hymarfer.

Bydd Dyfarniad Cymru Greadigol yn caniatáu iddi ddatblygu sgiliau newydd megis adeiladu ar waith llais a llafar yn ogystal â'r broses ysgrifennu y tu ôl i hyn.

Ond yn hanfodol bydd y grant yn caniatáu amser i Fern fyfyrio ar ei hymarfer hyd yn hyn gan fapio meysydd allweddol o ymholiad gan osod ffocws newydd ar gyfer ei hymarfer yn y dyfodol.

Yng nghyfnod y grant bydd Fern yn archwilio swyddogaeth y ddelwedd mewn ffurfiau amgen a hefyd bydd yn cwestiynu sut y mae artistiaid yng Nghymru yn gallu creu ymarfer celfyddydol cynaliadwy y tu hwnt i ddibynnu ar system yr orielau.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Fern Thomas - Store for future

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245