Cyngor Celfyddydau Cymru | David Childs
David Childs

David Childs

Adnabod yr artist

David Childs'Cerddor gwych yn ei faes ac o'r safon uchaf. Pleser digymysg yw ysgrifennu ar ei gyfer ef ac ar gyfer ei offeryn sydd mor brydferth ac mor hyblyg.' - Karl Jenkins OBE

Ers iddo ennill y Gystadleuaeth Derfynol yng nghategori pres Cerddor Ifanc y BBC yn 2000, mae'r perfformiwr meistrolgar hwn ar yr ewffoniwm, David Childs, wedi creu gyrfa unigryw iddo ei hun yn brif chwaraewr ei offeryn.

Mae David wedi cael lle blaenllaw wrth chwarae gyda'r cerddorfeydd canlynol: Cerddorfa Ffilharmonig y BBC; y Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol; Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a rhagor. Mae wedi perfformio mewn cyngherddau mewn lleoliadau â bri aruthrol arnynt megis: Concertgebouw Brenhinol, Amsterdam; Canolfan Lincoln a Neuadd Carnegie, Efrog Newydd; a Neuadd y Frenhines Elsbeth, Neuadd Symffoni a Neuadd Frenhinol Albert, Llundain. Ymhlith ei berfformiadau unigol, mae'r rhain wedi cynnwys y canlynol: ym Mhroms y BBC; ym Mhroms Cymru; Gŵyl Cheltenham; Gŵyl Ryngwladol Harrogate; Gŵyl Efrog Newydd; Gŵyl Ryngwladol Melbourne; Gŵyl Ryngwladol Singapôr.

Mae David wedi teithio'n eang iawn fel unawdydd yn Awstralia, Seland Newydd, y Dwyrain Canol, Siapan, Hong Kong ac ar draws Ewrop a'r Unol Daleithiau. Bydd yn recordio ei waith fel unawdydd yn rheolaidd ar gyfer radio, teledu a recordiadau masnachol. Mae ei waith wedi'i gynnwys yng gnhylchgronau Classic FM, Gramophone, Classical Music a Muso.

O Ophicleide hyd...

Mae David wedi bod yn chwaraewr ewffoniwm proffesiynol ers dros ddegawd ac mae'n ymdrechu o hyd i godi proffil a hyrwyddo datblygiad ei offeryn a'r arlwy a'r cyfleoedd sydd ar gael iddo ef ac artistiaid eraill.

Mae David Childs wedi comisiynu'n bersonol gyfoeth o weithiau newydd ar gyfer yr ewffoniwm gan sicrhau cynnwys yr offeryn mewn llawer o leoliadau, gwyliau a digwyddiadau sydd â'r proffiliau uchaf yn y byd. Erbyn hyn mae David Childs wedi sefydlu, ar y cyd â'i gydweithwyr, Sefydliad Ewffoniwm Prydain, sy'n sefydliad di-elw sy'n anelu at gynyddu a pharhau datblygiad yr ewffoniwm a'r arlwy sy'n gysylltiedig â'r offeryn.

Hyd yn hyn mae David wedi canolbwyntio ar ddatblygu'r ewffoniwm yn offeryn clasurol ar gyfer datganiadau unawdwyr ac mewn ensembles mawrion a cherddorfaol (cerddorfeydd chwyth symffonig / bandiau pres). Nod David yw defnyddio cefnogaeth Dyfarniad Cymru Greadigol i barhau i ddatblygu'r offeryn mewn ffordd newydd a gwahanol gan arbrofi gyda gosodiadau anhraddodiadol / clasurol-orllewinol ac yn enwedig i weithio gydag electroneg a chyda thechnoleg newydd.

Cred David yw y byddai'r gwaith hwn yn gallu arwain at gyfleoedd perfformio ychwanegol, sylweddol ar gyfer yr offeryn - rhywbeth sydd, er gwaethaf poblogrwydd yr offeryn a’r holl waith gwerthfawr sydd wedi mynd rhagddo, yn unawd sy'n gynyddol ar y cyrion mewn cyfnod sy'n dibynnu'n fwyfwy aml ar y digidol.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

David Childs
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245