Cyngor Celfyddydau Cymru | Anthony Shapland
Anthony Shapland

Anthony Shapland

Adnabod yr Artist

Anthony Shapland - 2Ganed Anthony Shapland ym Mhontypridd ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Cafodd ei hyfforddiant fel artist yn Southampton a Valencia, Sbaen.

Gweithia Anthony yn bennaf, ond nid yn unig, gyda delweddau symudol ac mae wedi arddangos yn genedlaethol a rhyngwladol. Yn ôl Clare Doherty mae ei waith "yn pwysleisio’r gweithredoedd ailadroddus bychain sy’n gwibio rhwng dynoliaeth ac annynioldeb; mae’n argyhoeddi trwy gyfrwng ei ddefnydd cynnil o’r camera fel offeryn o lonyddwch ac archwilio".

Ymhlith ei arddangosfeydd diweddar mae:

  • The Unremark, Goat Major Projects, Caerdydd
  • To Pay Respect To The Generosity of The Three-Minute Punk-Rock Song, CRATE, Margate
  • Like A Monkey With A Miniature Cymbal, Aid & Abet, Caergrawnt
  • Memory of a Hope, Ceri Hand Gallery, Lerpwl
  • The Painting, Supercollider, Blackpool
  • Setsuko Hara, Oriel Sycharth, Wrecsam a Furnished Space, Llundain
  • LISTE - The Young Art Fair, Basel
  • Portrait (For a Screenplay) of Beth Harmon, Limoncello, Llundain

Cynnig

Mae Anthony yn creu, curadu, ysgrifennu, trefnu ac edrych ar y byd o’i gwmpas. Mae’r holl ferfau hyn yn gymorth iddo lywio’i fywyd, a’r drych y mae’n ddal yn wyneb hyn yw’r celfyddydau gweledol.

The Life Of Raymond.C Cook (Title Sequence) - Anthony ShaplandDaeth cyfnewid rolau yn beth mwy cyffredin, ond mae angen ar bob safbwynt ei wrthbwynt. Ni all Anthony fod yn guradur ac yn artist sy’n cael ei guradu ar yr un pryd, a gwneud y ddau beth hynny’n wrthrychol. Mae adegau pan fo angen iddo gamu nôl o’i ddyletswydd fel curadur er mwyn bod yn artist. Mae’r Dyfarniad Cymru Greadigol hwn yn nodi un o’r cyfnodau hynny, gan ganiatáu iddo flwyddyn yn canolbwyntio ar ddatblygu’i waith yn ei stiwdio.

Mae gwneuthurwyr ffilm ac artistiaid yn gweithio’n gynyddol mewn meysydd tebyg ond maent wedi cyrraedd yno ar hyd lwybrau gwahanol. Bydd ysgol ffilm yn hyfforddi gweithwyr ‘ensemble’, tra bod ysgolion celf yn datblygu ymagwedd unigolyddol tuag at greu. Lle mae gwaith Delwedd Symudol yn perthyn? Ai yn y Sinema neu Deledu? Mae gan Anthony ddiddordeb yn y rhain, ond fe gaiff ei gyffroi yn yr un modd gan ei bosibiliadau mewn amgylchedd oriel. Mae yn annatod gysylltiedig â phensaernïaeth, ynghlwm â’r gynulleidfa a’i goreograffi ei hun gyda gweithiau eraill.

Ni chrybwyllwyd y cynnwys eto, a hynny’n fwriadol; mae’r gwaith a gynigir gyda’r dyfarniad hwn yn benagored. Mae motiffau mynych yn y gwaith, rhai sy’n aml yn delio gyda moment o newid a symudiad amserol; dyfodiad y nos, neu’r nos yn troi’n ddydd. Bu gweithiau diweddar yn niwlio’r ffin rhwng ffaith a ffuglen.

Nid yw’r meysydd y mae Anthony yn edrych arnynt yn gyflyrau pendant; maent yn fyrhoedlog neu’n amhendant – a chraidd y gwaith yw ildio i’r sylweddoliad mai amheuaeth, yn hytrach na gwybodaeth neu bendantrwydd yw’r cyflwr naturiol.

Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau 2013/14

Switch (2011) - Anthony Shapland
Dyfarniadau 2013/14

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245