Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2013/14

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri, eleni cafodd artistiaid Cymru gyfanswm o £400,000 bron o grantiau. Dônt o ystod eang o'r celfyddydau gan gynnwys theatr, y celfyddydau gweledol, crefftau a cherddoriaeth.

Fe gyflwynwyd eu dyfarniadau iddynt mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Y Ffwrnes, Llanelli ar 4 Rhagfyr 2014.

Dyma'r rhai a gafodd Gwobr Cymru Greadigol 2013/14:

Susan Adams

Susan Adams
Brendan Stuart Burns

Brendan Stuart Burns
David Childs

David Childs
Gareth Clark

Gareth Clark-2
Natalia Dias

Natalia Dias
Paul Rigel Jenkins

Paul Rigel Jenkins
Gideon Koppel

Gideon Koppell © Dave Swindells
Sara Moorhouse

Sara Moorhouse
Anthony Shapland

Anthony Shapland - 1
Fern Thomas

Fern Thomas
Cai Tomos

Cai Tomos

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245