Cyngor Celfyddydau Cymru | Zoë Gingell
Zoë Gingell

Zoë Gingell

Celf Weledol

Zoë GingellErs astudio am BA mewn Celf Gain yn Llundain ddechrau’r 90au, gan ddefnyddio peintio a ffotograffiaeth i archwilio materion hunaniaeth, naratif bywgraffiadol sydd wedi bod wrth wraidd holl waith Zoë. Mae ei gwaith yn ymestyn dros nifer o gyfryngau, o ddylunio setiau theatr i gyfarwyddo ffilmiau.

Yn 2002, sefydlodd y cwmni ffilm Twosome Films gyda’i hefaill, Christabel, ac fe ysgrifennodd, cynhyrchodd a chyfarwyddodd y ddwy nifer o ffilmiau byrion gyda chyllid Cyngor Celfyddydau Cymru.

Pan ddaeth yn fam yn 2004, cafodd ffocws ei chreadigrwydd ei blannu’n gadarn yn y byd domestig.

Yn 2008, bu’n un o gyd-sylfaenwyr y Mothersuckers Project gydag Eve Dent. Nod y prosiect oedd arddangos gwaith cydweithredol newydd a chyd-guradu arddangosfeydd grŵp o waith artistiaid sy’n seilio’i gwaith ar syniadau am fod yn rhiant. Erbyn hyn, mae hi’n creu gwaith celf gyda’i phartner, Josh Leeson a’u dau blentyn.


Waliau

Zoë Gingell - Jelly BellyBydd Zoë yn defnyddio’r Dyfarniad Cymru Greadigol i dynnu elfennau thematig sydd wedi codi yn ei bywyd a’i gwaith at ei gilydd, gan ddefnyddio deunyddiau sydd o bwys iddi’n bersonol, ynghyd â’r dechnoleg newydd.

Byddai'n tynnu Mamolaeth a Marwolaeth, y gorffennol a’r presennol at ei gilydd o fewn fframwaith cwmpasog, wal fyw.

Mae’r obsesiwn am adeiladu waliau cerrig, yr oedd Zoë yn ei rannu â’i thad, gyda’r ystyriaeth ffisegol ofalus wrth ddethol a dal pob cydran; yn gofyn am sgil a gweithred o ffydd sy’n cyfuno teimlad a pheirianneg.

Ei dymuniad yw adeiladu ei strwythur ei hun (a fydd yn canfod ei ffurf derfynol mewn undod torfol). Bydd yn cychwyn trwy ddisgrifio a datblygu’r uned, y fricsen gyntaf, gan ddarlunio motiffau, archwilio ffabrig yr arwyneb a chreu un bloc adeiladu, cell neu gyfrwng arall ar gyfer twf y wal.

Dyma fydd man cychwyn archwiliad o ran ble, yn fywgraffiadol, y mae ein dau fyd yn cwrdd neu’n ymrannu, mewn bywyd ac yn ymarferol, a hynny ar sail dulliau, ymdrechion ac ymchwiliadau i’r broses o adeiladu unedau o barhauster bregus.

Mae dod â deunyddiau mor frau â les sydd wedi ei wneud â llaw i ffurf gadarn, fel cynhwysydd atgofion sy’n rhyngweithio er mwyn rhoi’r ddelwedd o ‘seinydd’ sensitif i’r gynulleidfa, neu beri i’r golau a’r sain fod yn rhan o’r broses o greu naratif ar y cyd, yn ein helpu ni i ddysgu trwy feithrin dealltwriaeth bersonol a dehongli’r trothwy rhwng parhad y bywydau y mae pobl wedi eu byw/eu hetifeddiaeth, a’r ffordd y cedwir yr atgofion yn destament iddynt.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245