Cyngor Celfyddydau Cymru | Tomos Williams
Tomos Williams

Tomos Williams

Cerddoriaeth

Tomos Williams - TrwmpedYn enedigol o Aberystwyth, mae Tomos wedi byw yng Nghaerdydd ers troad y ganrif.

Mae'n drwmpedwr mewn nifer o gyfuniadau cerddorol gwahanol. Mae'n aelod o'r band gwerin arloesol Fernhill, sydd wedi perfformio ledled Ewrop a thu hwnt. Mae'n arwain y chwechawd jazz/gwerin Burum, sydd yn cyfuno alawon traddodiadol Cymraeg gydag arddull jazz modern.

Mae hefyd wedi gweithio'n agos gyda'r delynores deires, Llio Rhydderch, y llenor Jon Gower, a nifer o gerddorion a llenorion eraill.

Graddiodd o Brifysgol Nottingham, a Choleg Goldsmiths, Llundain cyn cymryd cwrs PgDip Jazz yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd.


Disgrifiad o’r Prosiect Cymru Greadigol

Yn ystod ei yrfa hyd yn hyn mae Tomos wedi canolbwyntio ar gydweithio â cherddorion ac artistiaid eraill ond mae hi'n bryd nawr iddo ystyried yr hyn sydd ganddo i'w gynnig fel unigolyn cerddorol – i grisialu profiadau'r gorffennol a'u plethu'n ffordd o berfformio unigol ac unigolyddol.

Dros y blynyddoedd mae yna ffiniau wedi datblygu sy'n diffinio'r hyn sy'n dderbyniol ac yn berthnasol iddo wneud 'fel cerddor'. Mae nawr yn gobeithio dymchwel y 'muriau' hyn.

Yn ogystal â cherddoriaeth (a fydd yn rhan annatod o unrhyw ddatblygiad creadigol), mae gan Tomos ddiddordeb byw mewn cynnwys elfennau o lenyddiaeth, barddoniaeth, ffilm a'r celfyddydau gweledol yn ei waith. Mae ef hefyd yn bwriadu ymwneud o ddifrif â'r posibiliadau sy'n deillio o ddefnyddio effeithiau electronig yn ei berfformiadau.

Bydd Tomos yn derbyn cyfres o wersi gan drwmpedwr rhyngwladol a perfformiwr theatr ac yn rhoi amser o'r neilltu er mwyn datblygu ei grefft ac ymwneud â'r holl bosibiliadau uchod.

Bydd derbyn Dyfarniad Cymru Greadigol yn ei alluogi i fwrw ymlaen â'i ddatblygiad creadigol trwy ganolbwyntio ar ei rôl fel perfformiwr heb gaethiwo ei hun oddi mewn i ffiniau genre neu fath o gerddoriaeth, a bydd ei fynegiant ar ei ennill o ymgorffori elfennau o ddisgyblaethau celfyddydol eraill.


Nôl at y rhestr lawn o ddyfarniadau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245